Nieuwe arbeidsbemiddelaar – Rijp senior werk – strijdt voor emancipatie van de oudere professional.

, , , , , , , ,

Nieuwe arbeidsbemiddelaar – Rijp senior werk – strijdt voor emancipatie van de oudere professional.

Breda 17 januari 2012. Vanaf 1 januari jl. kunnen senior werkzoekende professionals in de leeftijdscategorieën 45+, 55+ of 65+ voor flexwerk terecht bij RIJP senior werk. Deze arbeidsbemiddelaar ‘nieuwe stijl’, via www.rijpseniorwerk.nl actief op internet, maakt zich sterk voor een goede match tussen vitale oudere professionals en werkgevers die op zoek zijn naar mensen met uitgebreide werkervaring en onderscheidende competenties. RIJP senior werk richt zich specifiek op het werven, uitzenden en payrollen van MBO+, HBO of WO opgeleide mensen: oudere medewerkers, managers, zelfstandige professionals en gepensioneerden die willen herintreden. RIJP, dat de heersende vooroordelen over senior arbeidskrachten vurig bestrijdt, benadrukt in haar communicatie juist de meerwaarde van de oudere professional.

Leeftijd speelt geen rol, competenties wel

In de arbeidsvisie van RIJP senior werk speelt niet de leeftijd van mensen een doorslaggevende rol, maar de onderscheidende kracht waarover zeer ervaren professionals in latere levensfasen beschikken. Oudere medewerkers worden in de arbeidsmarkt onterecht met negatieve vooroordelen bejegend. Ze zouden te duur zijn, vaker ziek of niet flexibel. De dagelijkse praktijk toont een andere werkelijkheid. Oudere professionals beschikken juist over mensenkennis, uitgebreide werk- en levenservaring en deskundigheid. Ze zijn onmiddellijk inzetbaar, flexibel, hebben een open houding en sterk verbindende kwaliteiten. Stuk voor stuk competenties waaraan in de nabije toekomst (vanwege de vergrijzing) in toenemende mate behoefte zal zijn. Meer dan ooit blijken vitale, ambitieuze, senior professionals waardevol voor de werkgever. Mensen die weten wat dienstverlening betekent en hoe je klant- en oplossingsgericht handelt.

Zowel kansen voor senioren als voor werkbiedende organisaties

Uniek is dat RIJP senior werk zich niet beperkt tot bemiddeling van geschikte oudere kandidaten, maar zich ook toelegt op het adviseren van het management hoe zij met oudere professionals nieuwe activiteiten, producten en diensten kan ontwikkelen en aanbieden. Zodat organisaties extra groeien en dus meer werkgelegenheid creëren.

RIJP senior werk is actief in uiteenlopende sectoren. Variërend van het bank- en verzekeringswezen en accountancy tot zorg, welzijn en onderwijs; en van marketing, sales en customer relations tot ICT en callcenters. In de juridische en financiële sector werft en plaatst RIJP nu senior professionals voor Liesker Legal. Het betreft hier gepensioneerde advocaten, rechters, notarissen, fiscalisten, accountants en bankiers die op projectbasis hun kennis en ervaring willen blijven inzetten.

Liesker Legal benut het potentieel

Liesker Legal biedt een unieke oplossing voor partijen die verwikkeld zijn in juridische conflicten van sterk uiteenlopende aard. De proceskosten en financiële aansprakelijkheid bezorgen de betrokkenen vaak kopzorgen en veroorzaken gevoelens van onzekerheid. Liesker Legal neemt de financiële risico’s en regie van een juridisch conflict van haar klanten over. Dit doet zij overigens pas na een grondige analyse en beoordeling van iedere zaak. Voor een goed oordeel over de haalbaarheid en eventuele risico’s is de inbreng van jarenlange ervaring van competente deskundigen van eminent belang. Wie anders dan oud-juristen, oud-rechters, oud-notarissen, oud-fiscalisten, oud- accountants en oud-financieel specialisten zijn daarvoor het meest geschikt?

Liesker Legal toont aan hoe – op basis van ‘Het Nieuwe Werken’ – het beschikbare potentieel aan specialistische kennis en ervaring kan worden benut. Het creëert zo niet alleen flexibel werk voor de oudere professionals, maar ook nieuwe oplossingen voor behoeften in de markt van maatschappelijke of commerciële aard.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

VOOR DE REDACTIE – Niet voor publicatie

Meer informatie:

•Herbert Driessen MBM, directeur: 06-46 285 946

•www.rijpseniorwerk.nl

•twitter: rijpseniorwerk

•email: herbert@rijpseniorwerk.nl

•RIJP senior werk is een nieuwe bedrijfsactiviteit van RIJP CMC bv. ( zie ook www.rijp.info )

•Rijp CMC bv is als maatschappelijk betrokken onderneming sinds 2006 actief in advies en ontwikkeling van innovatieve diensten, producten en voorzieningen gericht op mensen in oudere levensfasen. Ons motto luidt ‘Creating quality of life’.

• www.lieskerlegal.eu

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*