SAMENVOEGING BEURZEN PORTS, TRANSPORT & EQUIPMENT MET DE TECHNISCHE VAKBEURS DOOR BEDRIJFSLEVEN ZEER POSITIEF ONTVANGEN!

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

SAMENVOEGING BEURZEN PORTS, TRANSPORT & EQUIPMENT MET DE TECHNISCHE
VAKBEURS DOOR BEDRIJFSLEVEN ZEER POSITIEF ONTVANGEN!
Het besluit om de Technische Vakbeurs te combineren met het evenement Ports, Transport &
Equipment heeft geleid tot vele positieve reacties voor deelname en bezoek aan dit unieke
totaal evenement.
Beide beurzen zullen gelijktijdig van 23 t/m 25 april 2013 in het evenementen complex de
Zeelandhallen te Goes plaats vinden.
De overlap in zowel het expositieprogramma alsmede richting doelgroep heeft dit besluit
volkomen gerechtvaardigd en zal een versterkende werking naar beide beurzen en daarmee
de belangstelling vergroten. Met deze samenvoeging van de tweede editie Technische
Vakbeurs en de presentatie van Ports, Transport & Equipment zal de totale beschikbare
tentoonstellingsoppervlakte van de Zeelandhallen bezet worden.
Tevens zal paralel aan deze beide beurzen de Schelde Delta Expo plaats vinden. Schelde
Delta Expo is het platform van instanties en organisaties die zich intensief bezig houden met
de industriële en havenontikkelingen in deze betekenisvolle regio.
Voor meer informatie:
www.eventservicescenter.nl
www.technischevakbeurs.nl
www.scheldedeltaexpo.nl
www.portstransportandequiment.nl