MPARE faciliteert kennisuitwisseling met seminar ‘Meters maken op de nieuwe energiemarkt’

, , ,

Duiven, 26 maart 2013 – MPARE, specialist in het onafhankelijk meten en delen van energiegegevens, organiseert op maandag 22 april een business seminar over de strategische revolutie in energieland. Vier deskundige sprekers zullen onder andere ingaan op de groeiende behoefte aan data die inzicht geven in lokale opwek van energieproductie en het verbruik. Open platformen voor het meten elektriciteit-, gas- en waterverbruik en delen van data zullen sturing mogelijk maken en de emanciperende consument in staat stellen energie te besparen. Onafhankelijke meetsystemen vervullen hierbij een essentiële randvoorwaarde voor ‘slim delen’ voor lokaal opgewekte energie.

Henk A. Koopmans, business strategist en o.a. voorzitter Verenigde Energie Coöperaties (VEC), gaat in op de strategische revolutie, die zich ook in energieland laat gelden. “De inkrimpende maatregelen van energieleveranciers spreken boekdelen. Overcapaciteit op het gebied van energieopwekking en prijsdalingen laten zich gelden. De opkomst van decentrale en democratische energieopwekking is onafwendbaar”, stelt Koopmans, “Het onderbuikgevoel van consumenten zegt ze dat ze ook door de energiesector jarenlang achter het behang zijn geplakt. Nu zien zij kans om zich te ontdoen van de knelverbanden die zijn aangelegd door de sector en de overheid. Verhoogd energiebewustzijn leidt tot een hogere mate van energie-efficiency en we willen nog sneller afscheid nemen van fossiele brandstoffen. De revolutie in energieland is nog maar net begonnen.”

Slim koppelen

Prof. dr. ir. Gerard Smit, hoogleraar aan de faculteit EWI, Universiteit Twente, behandelt de vraag hoe kunnen we allerlei nieuwe systemen voor duurzame decentrale energieopwekking kunnen koppelen en waarom we dat zouden doen. “De behoefte aan energiedata explodeert,” weet Smit, “Om nieuwe fysieke systemen voor decentrale energieopwekking slim te gebruiken willen we ze in cyberspace aan elkaar kunnen koppelen. Een nieuw energienetwerk bouwen dat een stabiel systeem vormt, kan eigenlijk niet zonder voortdurende intelligente gegevensuitwisseling. Delen wordt pas leuk als we beschikken over voldoende data. Steeds meer gevestigde instituties beginnen zich te realiseren hoe we kunnen koppelen en wat daar zo aantrekkelijk aan is.”

Nancy Kabalt, directeur Klant en Markt van Alliander, vertelt over de rol die open platformen spelen bij de verdere emancipatie van de energieconsument. “We bouwen met elkaar aan een nieuw duurzaam energienetwerk. Dagelijks koppelen we nieuwe bronnen aan onze bestaande infrastructuur. Netbeheer is nog nooit zo dynamisch geweest. Ook Alliander moet zichzelf opnieuw uitvinden om klanten en eindgebruikers optimaal te blijven faciliteren. We doen mee aan proefprojecten en nemen zelf initiatieven. We stimuleren samenwerking ‘rondom het net’. Open platformen spelen een belangrijke rol in bij de energietransitie. Wij investeren daarom in concepten die aansluiten bij de verdere emancipatie van de energieconsument”, aldus Kabalt.

Eerlijk meten

Ron Mulders, directeur van MPARE, gaat in op de actuele mogelijkheden voor onafhankelijk en eerlijk meten en het slim delen van energiegegevens. “Energie is een issue. We moeten verduurzamen, anders komen we onszelf keihard tegen. De energie die wij zonodig willen consumeren, zal uit andere bronnen moeten gaan komen. Lokaal opgewekt. Kleinschalig, maar niet te kleinschalig. Terug naar zelfvoorzienendheid en naar ‘slim delen’. Niet op basis van liefdadigheid, of gesteund door subsidies waar we als belastingbetalende samenleving op leeglopen. Wel op basis van rechtvaardige verrekeningsprincipes. En niet in starre distributiesystemen, maar flexibel,” betoogt Mulders, “De energiemeter moet eindelijk eens het geestelijk eigendom worden van de uiteindelijke belanghebbende: de consument-producent zelf. Eerlijk zullen we alles meten.”

Deelname aan het seminar is voorbehouden aan genodigden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met MPARE B.V. gevestigd aan Stenograaf 1, 6921 EX Duiven Duiven, e-mail: info@mpare.net

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*