financer nederland

Belastingaangifte 2016; wat heeft u nodig?

, ,

financer nederland

De tijd van het jaar komt er weer aan voor veel mensen;  waarschijnlijk heeft u ondertussen een aangifte brief van de belastingen ontvangen, en misschien wordt dit jaar voor u de eerste keer dat u aangifte doet voor uw persoonlijke situatie. Zeker wanneer u een brief heeft ontvangen is het verplicht voor u om deze aangifte te doen. Maar ook wanneer u geen brief heeft ontvangen kan het verplicht zijn om aangifte te doen.

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

De BTW aangifte is voor veel mensen reden voor vele slapeloze nachten en hoofdpijn, ook al is de slogan bij de belastingdienst “Leuker kunnen we het niet maken..” De belasting telefoon loopt in deze dagen ook vaak in het rood, met vele vragen die consumenten hebben. Bij Financer.com zijn wij er voor u, om het makkelijker te maken. Veel mensen laten de blauwe aangifte envelop op de stapel liggen met de gedachten dit later te doen, wat niet een slimme gedachte is. Wanneer u zich nu voorbereid door bijvoorbeeld te zorgen dat u alle juiste informatie bij elkaar heeft, is het super snel voor elkaar! U kunt uw aangifte indienen vanaf 1 maart tot en met 1 mei. Genoeg tijd om u voor te bereiden!

Digitaal aangifte doen bij de belastingdienst

In Nederland doet u via de website mijn belastingdienst aangifte. Waar vroeger vele vellen ingevuld moesten worden is het nu makkelijker geworden, en wordt veel al automatisch ingevuld door de belastingdienst. Let er wel op dat dit juist is gebeurd, het kan voorkomen dat een bedrag niet klopt.

U kan makkelijk inloggen op mijn belastingdienst met uw DigiD, wanneer u deze nog niet heeft kunt u dat makkelijk aanvragen via www.digid.nl

Wat heeft u nodig voor de belasting aangifte 2016?

Uiteraard uw persoonlijke gegevens:

 • uw burgerservicenummer (BSN) en indien nodig het burgerservicenummer van uw partner en kinderen
 • uw IBAN (rekeningnummer)
 • uw DigiD
 • Wanneer u aangifte doet met uw fiscale partner dan hoort u beide uw DigiD bij de hand te houden.

Een fiscaal partner bent u wanneer u:

 • getrouwd bent
 • een samenleving contract heeft
 • geregistreerd partnerschap
 • samenwonen en een kind (samengesteld gezin)
 • u was dit in het vorige jaar al.

Uw inkomsten uit 2016:

 • alle jaaropgaven over 2016, controleer dat u deze allemaal heeft ontvangen. Let op, uw werkgever verstrekt deze vaak maar eenmaal. Overigens is het niet verplicht deze te gebruiken, uw laatste salarisstrook zal alle gegevens vermelden welke nodig zijn voor de belasting aangifte. Maar zorg ervoor dat u deze heeft van al uw werkgevers.
 • Indien u alimentatie heeft ontvangen moet u hier ook een overzicht van hebben.

Al uw bankrekeningen:

Jaaroverzicht 2016 van uw betaalrekening, uw spaarrekening en indien aanwezig van uw beleggingen.

Wonen en uw belasting aangifte

Huisbezitters:

 • De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2015.
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
 • De jaaropgaaf van uw hypotheek.
 • Bij de aankoop of verkoop van uw woning in 2016: de notarisafrekening.

U heeft namelijk recht op aftrekposten.

Alle aftrekposten:

U hebt bewijs van betaling nodig. Denk dan aan:

 • Gegeven giften, donaties, en andere,
 • zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen, hier valt eigen bijdragen en eigen risico helaas niet onder.
 • Door u betaalde partneralimentatie
 • Wanneer u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten
 • Wanneer uw inkomsten lager zijn dan 27.012 euro per jaar kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag.

Overige kosten:

 • Een overzicht van ontvangen studiefinanciering
 • De gegevens van leningen en andere schulden
 • Door u betaalde kinderalimentatie
 • De gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • Indien aanwezig een overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
 • De dividendgegevens (een uitkering van een deel van de winst aan de aandeelhouder)

Alleen als u (en eventueel uw partner) deze hebt gehad:

 • De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2016
 • voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2016

Wij raden u nu ook aan om al deze gegevens bij elkaar te zoeken. Het allerbeste wat u kan doen is een lijst maken van de zaken welke op toepassing zijn voor u persoonlijke situatie (een huurwoning heeft geen WOZ bijvoorbeeld) en te zorgen dat u de gegevens in bezit heeft. Maar een map voor dit jaar, met alle op te vragen gegevens erin.
Wanneer uw situatie niet veel is veranderd met vorig jaar kan het helpen om de aangifte van vorig jaar erbij te pakken. Maar neem niet alles over zonder te controleren, twee aangiftes zijn nooit hetzelfde.

Het telefoon nummer van de belasting telefoon is 0800 – 0543/ (055) 5 385 385 en is helemaal gratis om te bellen. Indien u zich in het buitenland bevind kunt u bellen met +31 555 385 385.

[bron financer.com]

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*