1 op 5 werkgerelateerde ongelukken tijdens onderhoudswerkzaamheden

,

Uit onderzoek is gebleken dat onderhoudswerkzaamheden niet zo veilig zijn als werd gedacht. 20 procent van alle werkgerelateerd ongelukken in Europa gebeurt tijdens onderhoudswerkzaamheden. Ongelukken die resulteren in het overlijden van betrokkenen komen in 10 tot 15% van de gevallen voor bij onderhoudswerkzaamheden. Het EU-OSHA (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid)op het werk heeft om deze reden een campagne gelanceerd met als doel de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden te verbeteren.

De meeste ongelukken komen voort uit correctief onderhoudswerk. Om deze reden is het van belang dat al tijdens de ontwerp en planningsfase een begin wordt gemaakt met het onderhoudsproces. Zodoende kunnen gepaste preventieve maatregelen getroffen worden. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden moeten risicoevaluatieprocedures worden gevold en om te voorkomen dat het onderhoudswerk tot nieuwe gevaren leidt moeten er na afloop controles worden uitgevoerd.

Om er voor te zorgen dat er minder (dodelijke) ongevallen gebeuren rond de werkvloer is de VCA checklist (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) in het leven geroepen. In een VCA cursus wordt uitgebreidt aandacht besteed aan onderhoud(swerkzaamheden). Hier leren cursisten veilig en netjes werken, zodat zijzelf en hun collega’s geen gevaar lopen. Na succesvolle afronding van de VCA cursus ontvangen deelnemers het VCA certificaat. Dit certificaat toont aan dat zij op de hoogte zijn van regels en richtlijnen en over de vaardigheden beschikken om op een veilige manier werkzaamheden te verrichten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*