Nationale Vereniging De Zonnebloem doet Information Management Scan met Thysia

,

Zonnebloem Information Management ScanNationale Vereniging de Zonnebloem krijgt inzicht in interne en externe informatiebehoefte door middel van de Information Management Scan. De scan is uitgevoerd in februari j.l. en biedt de organisatie een lange-termijn visie op haar informatie management aanpak.

Nationale Vereniging de Zonnebloem is een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland. De 40.000 vrijwilligers geven kleur aan het leven van mensen met fysieke beperkingen door huisbezoek, dagactiviteiten en aangepaste vakanties.

Vanuit het Nationale Bureau, waar 110 mensen werkzaam zijn, kwam de vraag om een inventarisatie te maken van de huidige stand van zaken. Hierin wordt specifiek ingezoomd op de interne en externe informatievoorziening. Dit met als doel een information management roadmap voor de komende jaren uit te stippelen.

Voor Het Nationale Bureau is het van groot belang om informatie op de juiste manier te delen met afdelingen op provinciaal, regionaal en plaatselijk niveau.

Toekomstvisie

Als basissysteem maakt het Nationale Bureau gebruik van Dynamics NAV ERP voor o.a. financiële administratie. Dit systeem is geschikt voor het beheren van gestructureerde data. De centrale vraag die het Nationale Bureau stelt is: “Hoe kunnen wij onze informatievoorziening verbeteren en gestructureerde data uit het ERP combineren met ongestructureerde informatie?” Onder ongestructureerde informatie vallen e-mails, office- en pdf documenten.

Middels de Information Management Scan worden knelpunten en verbeterpunten geïdentificeerd. Aan de hand van deze uitkomst bepaalt het Nationale Bureau de toekomstplannen met betrekking tot hun informatievoorziening.

IM Scan voor de zorg

De Information Management scan wordt specifiek toegepast op de zorgbranche. Als basis wordt hiervoor de methodiek BPIO (Business Process Infrastructure Optimization) gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de SWOT methode en het 5-krachten model van Porter.

Over Thysia

De oplossingen van Thysia helpen zorginstellingen eenvoudiger samen te werken met cliënten, zorgverleners en andere doelgroepen. Specialisaties zijn SharePoint portals, Document & Workflowmanagement en Business Intelligence oplossingen die geïntegreerd zijn met ERP en CRM systemen. Voor meer vragen en/of informatie kunt contact opnemen via info@thysia.eu of 076-5218846.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*