ISO 9001 certificatie voor zorgkliniek

, ,

Kwaliteitszorgbedrijf KIWA heeft het ISO-9001 certificaat van Medinova verlengd. Daarnaast mogen alle  klinieken het kwaliteitskeurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) blijven dragen. Deze keurmerken staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar de gezondheid van de cliënt centraal staat.

Voor de cliënten en de medisch specialisten geven de keurmerken inzicht of aan de vastgestelde eisen is voldaan. Die eisen zijn onder andere in samenspraak met de Inspectie voor de Gezondheidszorg opgesteld. Het onafhankelijke instituut KIWA-Certificatie en Keuringen borgt het certificeringproces. Eenmaal per jaar vindt op basis van de normen van de ZKN en de ISO 9001 een hertoetsing plaats. Op deze wijze blijft de kwaliteit van gecertificeerde instellingen ook in de toekomst gegarandeerd.

De eisen waaraan de klinieken moeten voldoen hebben betrekking op de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie en de klanttevredenheid. Alle handelingen en processen zijn nauwkeurig beschreven en geprotocolleerd, waardoor de kans op fouten aanzienlijk lager is. Met beide keurmerken laat Medinova aan cliënten, zorgverzekeraars, huisartsen en andere doorverwijzers zien dat zij aan de vastgestelde eisen voldoet.

Kiwa is een internationaal opererend onafhankelijk kwaliteitszorgbedrijf met hooggekwalificeerde certificering als kernactiviteit,  dat zich bezighoudt met het verbeteren van processen, producten, medewerkers en organisaties.

Kiwa is onafhankelijk en niet betrokken bij de productie, handel of andere praktijken die de onpartijdigheid van Kiwa in gevaar kunnen brengen. DeRichtlijnen worden niet door Kiwa zelf opgesteld, maar door onafhankelijke Colleges van Deskundigen. Hierin zitten vertegenwoordigers van opdrachtgevers, ontwerpers, producenten, leveranciers, onafhankelijke adviseurs en overheden of consumentenorganisaties.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*