Bedrijventerrein in Reeuwijk ontvangt Keurmerk veilig ondernemen

,

31 oktober j.l. ontvingen brandweer, politie, burgemeester en voorzitters van het Reeuwijkse bedrijventerrein Zoutman en de Reeuwijkse ondernemersvereniging het Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat uit handen van Robbert de Koning van MKB Nederland.

KVO

Momenteel wordt de Keurmerk Veilig Ondernemen methode door heel Nederland toegepast om bedrijventerreinen schoner en bovenal veiliger te maken. De praktijk wijst uit dat het hanteren van deze methode een aanzienlijke daling van schade en een toename van het gevoel van veiligheid als gevolg heeft. Aan het verkrijgen van een KVO certificaat gaan een aantal belangrijke stappen vooraf. Zo dient er een nulmeting plaats te vinden, dient er een samenwerkingsovereenkomst tussen onder andere gemeente en bedrijventerrein te worden gevormd en dient er een plan van aanpak te worden opgezet.

Onderdeel van de nulmeting is een veiligheidsenquête, waarbij de huidige staat van het bedrijventerrein werd getoetst. Naast de enquête vond er ook een algemene schouw op het bedrijventerrein plaats. Hierbij zijn foto’s gemaakt van vuil op straat, onveilige situaties en nauwelijks onderhouden groen. Deze inventarisatie heeft geleid tot het de opzet van een plan van aanpak, waarin diverse maatregelen zijn opgesteld. Dit plan van aanpak is officieel getoetst door Kiwa, waarbij is nagegaan of de veiligheidsmaatregelen en het samenwerkingsverband voldoen aan de eisen. Door het ondertekenen van dit convenant zijn gemeente, brandweer, politie en ondernemers akkoord gegaan met het zorgdragen voor een schoon en veilig bedrijventerrein. Het actieplan wordt regelmatig bijgesteld en iedere twee jaar toetst Kiwa het plan aan de hand van de eisen van het KVO keurmerk.

Alle ondernemers van bedrijventerrein Zoutman krijgen het KVO certificaat toegekend en kunnen hiermee bij hun verzekeringsmaatschappij 10% korting aanvragen op de premie van de polis tegen inbraak en brand.

Kiwa is een internationaal opererend onafhankelijk instituut met kwaliteitscertificering als kernactiviteit. Kiwa houdt zich bezig met het verbeteren van processen, producten, medewerkers en organisaties.

Kiwa is strikt onafhankelijk en niet betrokken in productie, handel of overige activiteiten die de onpartijdigheid van Kiwa kunnen schaden. De beoordelingscriteria worden niet door Kiwa zelf opgesteld, maar door onafhankelijke Colleges van Deskundigen. Deze bestaan uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, ontwerpers, producenten, leveranciers, onafhankelijke adviseurs of zelfs overheden of consumentenorganisaties.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*