Enquete maken & opstellen; hulp, tips & uitleg.

, ,

Hoe moet ik een enquete maken en opnemen in mijn onderzoek? Vele vragen die elke student en starter tegenkomt bij het doen van marktonderzoek, het opstellen van een vragenlijst of enquête en het verwerken van gegevens. In dit bericht vindt u een berg aan enquête informatie en tips. Bijvoorbeeld hoe u het beste enquetevragen op kunt stellen. Het is misschien niet het antwoord op elke vraag maar het helpt u wel op weg.

Voorbereiding & enquete opzet


1. Een goede voorbereiding is het halve werk, dus eerst wat huiswerk maken alvorens een hele vragenlijst bij elkaar te verzinnen.
2. Bepaal eerst het doel van uw enquete: wat wilt u weten? Wat wilt u bereiken? en heel belangrijk hoe wilt u de resultaten analyseren?
3. Maak een tijdsplanning en stel een werkschema met deadlines op.
4. Vertaal de probleemstelling naar een aantal punten en werk deze punten uit in een aantal concrete vragen.
5. Wat betreft de indeling van de enquête, begin met de meest relevante en interessante enquêtevragen, welke het belangrijkste zijn voor uw onderzoek. Het kan namelijk zijn dat een respondent aan een enquete begint, maar deze niet volledig afmaakt, in dat geval beschikt u eerder over de belangrijkste informatie.
6. Daarnaast houdt u respondenten langer vast, wanneer u eerst interessante enquetevragen stelt. Demografische en persoonlijke vragen komen dus achteraan!
7. Bepaal hoe lang (tijd) de enquete mag duren, maak de enquete vooral niet te lang, men zit nu eenmaal niet op u enquete te wachten, (en test dit ook achteraf).
8. Verdeel uw vragen over diverse groepen of categorieën.
9 .Zorg er voor dat de enquete vragen alle benodigde antwoordcategorieën afdekken. Houd dus bij het opstellen steeds uw doelstellingen in de gaten!
10. Stel eventueel een panel van collega’s en/of vrienden samen om even te brainstormen en noteer de meest relevante opmerkingen en enquete vragen. Het meest relevant zijn die zaken die het beste aan uw doelstellingen beantwoorden.
11. Laat ruimte vrij op het einde van de enquete voor eventuele opmerkingen, dit vinden sommige respondenten prettig, daarnaast kan het u nieuwe inzichten geven over het desbetreffende onderwerp.

Vraagstelling enquete
1. Gebruik duidelijke omschrijvingen en vermijd moeilijke of onduidelijke omschrijvingen zoals ‘dynamisch’, ‘innovatief’, etc. . Als het gebruik van een bepaald jargon niet te vermijden is omschrijf dan de onduidelijke of moeilijke termen zodat de respondent precies weet wat er mee bedoeld wordt.
2. Vermijd het gebruik van dubbele ontkenningen.
3. Niet te veel open enquetevragen! Open enquetevragen kosten u veel weer tijd om te analyseren. Daarnaast hebben respondenten vaak geen zin om alle antwoorden zelf te bedenken.
4. Stel concrete, duidelijke vragen die duidelijke eenduidige antwoorden opleveren. Dus vraag bijvoorbeeld maar één ding tegelijk.
5. Maak gebruik van neutrale enquetevragen. Vermijd sturing te geven aan de antwoorden. Dus geen suggestieve bewoordingen, vermijdt woorden met een eventuele emotionele lading die het geven van een correct antwoord bemoeilijken.
6. Stel eerst algemene enquetevragen en vervolgens specifieke enquetevragen. Respondenten hebben namelijk vaak een veel uitgesproken mening over specifieke enquetevragen. Wanneer u deze enquêtevragen eerst stelt kunnen deze de antwoorden op de algemene enquete vragen beïnvloeden. Er kan dan dus een vooroordeel of bias ontstaan.
7. Zorg er voor dat de enquetevragen gemakkelijk (met de computer) te verwerken zijn, zeker wanneer het grote aantallen enquêtes betreft. Hier vindt u een aantal sites waar u eenvoudig een online enquete kunt maken.
8.Houd rekening met de context waarin de enquetvragen gesteld worden.
9.Houd er rekening mee dat bepaalde enquetevragen gevoelig liggen, dit kan tegenstand opleveren of zelfs een bewuste fout of misleidend antwoord.
10. Formuleer de vragen niet te persoonlijk of bedreigend.

Schaling enquete
1.-Een ander belangrijk aspect is de schaling, gebruik altijd evenveel positieve als negatieve antwoordmogelijkheden.
Bijvoorbeeld een 4-puntsschaal.

Legenda
1= helemaal mee oneens
2= mee oneens
3= mee eens
4= helemaal mee eens

Of een 5-,7-,9-, puntsschaal, bij deze schaling is er een neutrale antwoordmogelijkheid (likert scaling). Deze manier van schaling wordt het meest gebruik omdat het de vele mogelijkheden biedt bij het analyseren van gegevens. Houd dus bij de schaling goed rekening met de analyses die je later wilt uitvoeren.

Legenda
1= helemaal mee oneens
2=mee oneens
3= niet eens/niet oneens
4= mee eens
5= helemaal mee eens

2.Meer antwoordmogelijkheden worden vaak gebruikt om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de respondent.
3.Houd er rekening mee dat respondenten vaak niet kiezen voor uitersten. Hier zijn een aantal manieren voor, om dit tegen te gaan, bijvoorbeeld door geen neutrale antwoordmogelijk te geven, zo wordt de respondent gedongen een keuze te maken (later meer hier over).

Controle en uitvoeren
1. Probeer de vragenlijst eerst uit bij een aantal proefpersonen.
2 .Ga na of de respondenten de enquetevragen duidelijk en eenduidig vonden, vraag hun eerlijke commentaar en hou daar ook rekening mee. Dit kan soms frustrerend zijn omdat u zelf alles weet over het onderwerp en veel vanzelfsprekend lijkt.
3. Bij een schriftelijke enquete is het ook wenselijk om de vragenlijst na te kijken op taal en stijlfouten, dit werkt storend en doet afbreuk aan het kwaliteitsimago van uw werk!
4. Test uit hoeveel tijd het kost om bijvoorbeeld 5 enquetes te verwerken en bereken dan de totale tijd die u nodig heeft en toets dit resultaat aan uw tijdsplanning.

Tips voor een hogere respons bij een online enquete maken

Om de respons van het enquete of vragenlijst te verhogen zijn er een aantal maatregelen welke u kunt nemen:
Ten eerste test de enquetevragen bij een aantal personeelsleden om te kijken of de enquete vragen  begrijpelijk en overzichtelijk zijn.
Ten tweede bedenk een beloning of incentive, bijvoorbeeld verloot een I-POD onder de respondenten.
Ten derde benader elke potentiële respondent uit de steekproef eerst telefonisch om toestemming te vragen voor het versturen van de enquete. Op deze wijze worden meer enquetes naar persoonlijke emailadressen gestuurd en biedt het de respondent de mogelijkheid om de enquete op een zelf gewenst moment in te vullen.
Tenslotte stuur na een aantal weken onderzoek een reminder naar alle persoonlijke emailadressen van alle benaderde personen, die de enquete nog niet hebben ingevuld.

Aan de slag!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*