Wat is de rol van de recreatiemakelaar

, ,

Wat geldt voor het makelaar welke actief is en de reguliere woningverkoop gaat in feite ook op voor de recreatiemakelaar, met deze term doel ik op een persoon is in de verkoop van tweede woningen en als zodanig als tussenpersoon fungeeert.

de drie wettelijke bepalingen voor een tussenpersoon zijn:

  1. bemiddelt bij het tot stand brengen van overeenkomsten
  2. hij staat niet op de loonlijst van zijn opdrachtgever
  3. hij kan een object of voorwerp een bepaalde waarde meegeven

de bovenstaande termen staan niet letterlijk zo in het Wetboek van Koophandel, maar zijn enigszins aangepast om het ook voor een leek begrijpbaar te maken

Makelaar is een vrij beroep in Nederland in Nederland sinds een aantal jaren, in het verleden was dit anders toen moesten makelaars een beëdiging ondergaan maar deze werd medio december 2000 afgeschaft. Vanaf die tijd mocht iedereen zich makelaar noemen. Je moest je weliswaar inschrijven bij de Kamer van Koophandel maar dat was het ook eigenlijk.
Dit systeem gaf de markt vrij en bracht natuurlijk automatisch meer concurrentie in deze branche. Voor de consument was het natuurlijk gunstig dat de tarieven van de makelaars onder druk stonden en de mensen die gebruik wilden maken waren dus goedkoper uit. Maar het vrijgeven van de (recreatieve) vastgoedmarkt voor alle partijen had en heeft ook een keerzijde. Er kwam veel kaf tussen het koren, dit leidde dan ook diverse keren tot laakbaar gedrag van een makelaar en dikwijls moet een gang naar de rechtbank duidelijkheid en gerechtigheid brengen. Op deze manier kwam de gehele makelaarsbranche in een kwaad daglicht te staan en dit willen goedwillende makelaars natuurlijk tegengaan.
O.a. de twee grootste brancheorganisaties zijn overgaan tot een certificering van een makelaar. Dit is een kwaliteitskeurmerk wat men kan behalen door een aantal certificaten te behalen. Er is een theorie gedeelte en een praktijkgedeelte. Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere privaatrecht, publiekrecht, administratie, bemiddeling, taxatie woonhuis en zo nog enkele richtingen meer. Als een makelaar alle certificaten behaald mag hij of zij zich voor de duur van vijf jaar gecertificeerd makelaar noemen. Na het verstrijken van deze termijn verloopt het certificaat, maar dit is uiteraard te voorkomen door gedurende deze periode een aantal lessen te volgen waarmee punten worden gescoord. Als de makelaar zich wil blijven vernieuwen en de lessen met goed gevolg aansluit wordt de certificering verlengd.
Een certificaat is dus een persoonsgebonden iets en kan niet gegeven worden aan een makelaarskantoor als zodanig. Als u een makelaarskantoor wilt opstarten en wilt vallen onder een brancheorganisatie als het NVM of de VBO zult u dus aan deze criteria moeten voldoen. Meer lezen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*