Kom naar Ongehoord Goed!

Ongehoord Goed: gratis en bijzonder concert voor alle dove en slechthorende kinderen

Muziek kun je niet alleen horen, maar ook voelen, ruiken en zien. Het bijzonder concert Ongehoord Goed biedt alle kinderen die doof of slechthorend zijn of spraaktaalmoeilijkheden hebben (7 tot en met 20 jaar) de kans dit gratis mee te maken. Ongehoord Goed is op donderdag 16 februari van 14.30 tot 15.30 uur in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen en wordt georganiseerd door Koninklijke Kentalis en het Nederlands Studenten Orkest (NSO).

Opgeven kan door het sturen van een e-mail naar ongehoordgoed@nso.nl. In de mail graag vermelden het aantal kinderen en begeleider(s) en of het kind al dan niet zorg of onderwijs ontvangt via Kentalis. Een toegezonden e-ticket is dan tevens het toegangsbewijs.

Mis het niet! Ongehoord Goed is een belevenis vol muziek, beeld, gebaren en dans. Zo gaat aan de uitvoering van Le Sacre du Printemps door het NSO een dans vooraf: zonder muziek maar met gebaren. Het Handtheater verzorgt deze dans in de personen van Serhat en Tracy. Beide jongeren zijn doof, net als één van de twee presentatoren van de middag Tobias de Ronde. Hij presenteert dit bijzonder concert samen met Sipke Jan Bousema (NTR-presentator).

Kinderen kunnen in de aanloop naar het concert, maar ook daarna praten via social media over het evenement en muziek in het algemeen via Hyves (http://ongehoordgoed.hyves.nl/), Facebook (http://www.facebook.com/pages/Kentalis-Ongehoord-Goed/217907744956506) en Twitter (http://twitter.com/OngehoordGoed). Daar is onder andere het speciale naamgebaar te vinden dat Jascha Blume en Marie van Driessche hebben bedacht. Deze twee dove jongeren waren in 2003 betrokken bij het concert, de eerste editie van Ongehoord Goed voor dove en slechthorende kinderen. Ook toen was het NSO erbij betrokken. Het houden van een bijzonder concert voor kinderen met een beperking is sinds 2003 dan ook een traditie geworden.

Vanwege de tiende editie van dit bijzondere concert en het zestigjarig bestaan van het NSO is dit jaar gekozen voor een reprise van Ongehoord Goed. Daarvoor is samenwerking gezocht met Kentalis, een landelijke zorg- en onderwijsorganisatie voor mensen met beperkingen in horen en communiceren.

Kentalis in het kort

Kentalis is een landelijke organisatie die al 220 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren. Onze medewerkers bieden klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.

NSO in het kort

Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) wordt jaarlijks opnieuw samengesteld uit studenten die zich naast hun studie aan een hogeschool of universiteit bezighouden met klassieke muziek. Door middel van audities worden er ongeveer honderd studenten tot het orkest toegelaten. Voor de orkestleden staat de maand februari geheel in het teken van het NSO. Aan het begin van de maand trekt het orkest zich tien dagen terug om onder leiding van een gerenommeerde dirigent een ambitieus programma in te studeren.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ingeborg van der Linden, communicatieadviseur Kentalis, 06 839 05 184, i.vanderlinden@kentalis.nl of  Freek Ruesink, persvoorlichter 2012 Nederlands Studenten Orkest (NSO), 06 4605 44 78, persvoorlichter@nso.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*