Dijk wordt verstevigd met basalt en asfalt

Per 1 april 2012 mag de Oostelijke Sloehavendam bij de Kaloot verstevigd worden. Er wordt geen reden bevonden om de dijkverbetering uit te stellen. De provincie en de waterschap Scheldestromen zijn van plan de dijk aanzienlijk te bekrachtigen met een grondlaag basalt en asfalt aan de kant van de haven.

Volgens de Raad van State gaat het eerst om de waterkering, die het havengebied beschermt tegen afkalving en hoog staand water. Ook vindt de Raad van State niet, dat de natuur rond en op de dijk aangetast zal worden door de werkzaamheden. Er worden reeds maatregelen genomen om de zeldzame blauwe zeedistel aldaar te beschermen. Het waterschap houdt zand van de duinen in een bergplaats, want daar zitten de zaden van onder andere planten en zeedistels in. De grond met zaden van planten, wordt na afloop van de dijkversteviging terug geplaatst.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*