MINISTER VERHAGEN VERLEENT SUBSIDIE AAN PROJECT ‘INTELLIGENT NET’ IN DUURZAAM LOCHEM

,

Het consortium IN4energy ontvangt EUR 1,493.957,00 subsidie uit de Subsidieregeling energie en innovatie, Proeftuinen intelligente netten (IPIN) voor de realisatie van het project Intelligent Net in Duurzaam Lochem. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft 12 projecten geselecteerd als proeftuin. Het project Intelligent Net in Duurzaam Lochem staat in het teken van het creëren van een zo goed mogelijke balans tussen de productie en afname van energie. Decentrale duurzame opwekking van energie moet de grootste – bij voorkeur volledige – bron worden van de lokale energiebehoefte. De suppletielevering van energie bij de zogenaamde prosument (samentreksel van producent en consument) moet zo laag mogelijk worden.  Uniek aan het project is dat de consumenten (prosumenten) centraal staan. In 3 jaar tijd worden in de proeftuin diverse innovaties toegepast die moeten leiden tot aanzienlijke energiebesparingen en reductie van CO2 emissie.

Innovaties
Veranderingen in het energielandschap vragen om innovaties. De vraag naar elektriciteit groeit, evenals het aanbod aan alternatieve, duurzame energiebronnen. Dit stelt hoge eisen aan de infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk van de toekomst. Om die reden wordt er vandaag de dag gewerkt aan proeftuinen om innovaties van nu te demonstreren voor inpassing in het net van morgen. Het consortium IN4energy gaat de volgende innovaties toepassen in Duurzaam Lochem:

  • Decentrale opwekking van energie door de plaatsing van zonnepanelen op gebouwen en woningen. Er ontstaat een tweerichtingsverkeer van elektriciteit. De gebruiker ofwel consument wordt prosument.
  • Er wordt een storingsvrij, veilig en efficiënt smart grid aangelegd in Lochem.
  • Prosumenten krijgen een intelligent Home Systeem dat hen inzicht geeft in de energieproductie en -consumptie van het huishouden en intelligente applicaties biedt.
  • Er wordt een intelligente architectuur ontworpen voor de opslag van elektriciteit en het aanbieden van elektriciteit ten behoeve van elektrisch vervoer.
  • Ketenintegratie komt extra tot uiting door een Open Platform Netwerk Management en Data Systeem waarmee applicaties geïntegreerd worden in het Smart Grid en die interactie tussen de applicaties mogelijk maakt.
  • Met real-life data uit de proeftuin vindt validatie van modellen plaats, kunnen voorspellingen worden gedaan en simulaties worden uitgevoerd. Hierdoor is de proeftuin een bron van kennis voor toekomstige business cases aangaande wind, waterkracht en biomassa.
  • Er wordt een transparante koppeling gemaakt met verschillende handelsmarkten om overschotten en tekorten economisch optimaal met de markt uit te wisselen, waardoor het drieluik; betrouwbaarheid, duurzaamheid en kosten minimalisatie optimaal kan worden geëxploiteerd.

Consortium
In de proeftuin Intelligent Net in Duurzaam Lochem wordt samengewerkt door een consortium waarin de gehele keten vertegenwoordigd is. Eindgebruikers, lokale energiecoöperatie, energie (suppletie-)leverancier, netbeheerder, installateur, toeleveranciers en een op smart grids gespecialiseerde vakgroep van de Universiteit Twente werken samen aan de realisatie van het Intelligente Net in Duurzaam Lochem. De projectpartners die samenwerken in het consortium IN4energy zijn: Locamation B.V., Alliander N.V., Coöperatie LochemEnergie u.a., Universiteit Twente, Eaton Industries (Netherlands) B.V.  en Trianel Energie B.V.

Subsidie
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt 16 miljoen euro subsidie beschikbaar voor proeftuinen intelligente netten. Bij de proeftuinen intelligente netten gaat het primair om investeringsprojecten met een voor Nederland nieuwe of vernieuwende technologie, functie, aanpak, samenwerking of een nieuw of vernieuwend systeem. Het kan ook gaan om een combinatie hiervan. Doel is om ondernemers samen met andere partijen in staat te stellen om in een realistische gebruiksomgeving te leren over de mogelijkheden van intelligente toepassingen die optimaal kunnen bijdragen aan het realiseren van belangrijke maatschappelijke baten. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL. Er zijn 12 projecten geselecteerd door het ministerie. Intelligent Net in Duurzaam Lochem is daar één van. Tijdens de conferentie Slimme Energie Infrastructuur op 7 en 8  februari zal Maxime Verhagen, Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de 12 projecten voor het voetlicht brengen.

Deelnemers consortium IN4energy

Locamation B.V.
Locamation, gevestigd te Hengelo, is een ontwikkelaar en leverancier van onafhankelijke beproefde Smart Grid automatisering en Smart Grid automatisering gerelateerde producten en diensten aan publieke en private netbeheerders. De onderneming heeft ruim 50 medewerkers die zeer betrokken zowel de Nederlandse als internationale markt bedienen. Locamation streeft naar een leidende positie als leverancier van Smart Grid automatisering producten en diensten en is gecommitteerd in het leveren van duurzame en kosten competitieve technologie.

Alliander N.V.
Netwerkbedrijf Alliander bestaat uit de ondernemingen Liander, Endinet en Liandon en telt circa 6000 medewerkers. De netbeheerders Liander en Endinet transporteren elektriciteit naar 3,0 miljoen klanten en gas naar 2,6 miljoen klanten in ruim een derde van Nederland. Liander verzorgt het onderhoud, de uitbreiding en de innovatie van zijn netten in Gelderland, Friesland, Noord-Holland en delen van Zuid-Holland en Flevoland. Endinet doet dit in Eindhoven en Oost-Brabant. Liandon levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren.

Coöperatie LochemEnergie
LochemEnergie is een burgerinitiatief; een coöperatieve vereniging die zich tot doel gesteld heeft om duurzame energie op te wekken ten behoeve van haar leden. In eerste instantie zijn dit particuliere huishoudens binnen de gemeente Lochem. Instellingen en bedrijven kunnen ook participeren. De coöperatie biedt een aansluiting van haar leden op duurzame elektriciteit en gas, faciliteert zonnepanelen en zonnecollectoren op eigen daken van de leden, helpt bij energiebesparing, en werkt toe naar eigen energieproductie, vanuit een mix van energiebronnen, (zon, wind, waterkracht, en biomassa).

Universiteit Twente
De kernactiviteiten van de Computer Architecture for Embedded Systems groep is het onderzoeken van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van meer energie-efficiënte architecturen voor embedded systemen en het inzetten van deze embedded systemen voor het verhogen van energie-efficiëntie van de huidige energievoorziening (m.a.w. Intelligente Netten).

Eaton Industries (Netherlands) B.V.
Eaton is een wereldleider met producten en diensten op het gebied van energiedistributie, energiekwaliteit, besturing en automatisering, energiemonitoring en management. Eaton Industries (Netherlands) B.V. is onderdeel van Eaton Corporation met een omzet van  $13,7 miljard in 2010. Eaton heeft ongeveer 73.000 werknemers en verkoopt producten aan klanten in meer dan 150 landen.

Trianel Energie B.V.
Trianel is onderdeel van het Duitse Trianel, het grootste samenwerkingsverband van kleine regionale energiebedrijven in West-Europa. Kernactiviteiten bestaan uit energielevering en dienstverlening inclusief diensten voor het faciliteren van duurzame producten en leveranciers. Diensten bestrijken de gehele waardeketen van marketing/sales, front office, contractenadministraties, operationeel management, financieel management en energiemanagement.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*