Markanto Thuiszorg 10 jaar jong!

Voor Markanto Thuiszorg uit Simpelveld en Echt is het een bijzondere maand, februari 2012.

Markanto bestaat inmiddels 10 jaar en heeft sinds haar eerste dag veel ontwikkelingen meegemaakt. Het is zeker een moment om bij stil te staan en alle mensen in en rondom Markanto eens in de bloemetjes te zetten. Maar hoe is het begonnen en hoe heeft het zich verder ontwikkeld?

Een kleine terugblik en ook de kijk naar vandaag:
In 1992 kozen een viertal mensen uit de zorg er voor hun zekere baan in ziekenhuis en thuiszorg op te zeggen en als zelfstandigen en vanuit hun persoonlijke visie samen te gaan werken.
Vanuit hun kantoor aan huis startten zij een eigen Thuiszorgburo op dat inhoud moest geven aan hun visie dat zorg “van mens tot mens” een basiswaarde is.
Eigenlijk terug naar waar de zorg ooit uit ontstaan is: de behoefte om de medemens vanuit verpleging en verzorging en met respect menswaardig te ondersteunen in zijn en haar behoefte in zorg.
In woorden heel nobel, maar in het dagelijkse werk een hele klus om dat ook in daadkracht om te zetten.
Gelukkig kregen zij steun van de Thuiszorg Midden Limburg (nu Zorggroep ) die in de vier aanpakkers wel degelijk een toegevoegde waarde zagen voor de cliënten die zij in het Midden-Limburgse hadden. Als onderaannemer in de zorg kon Markanto (inmiddels tot een maatschap gevormd) met al haar gedrevenheid, deskundigheid en visie in vele huishoudens aan de slag.
Het was pionierswerk, immers hadden zij geen medewerkers in dienst en deden zij alles van zorg aan bed tot administratie zelf. Hun reputatie sprak zich snel rond en al gauw konden de vier het werk niet meer alleen aan en is over gegaan tot uitbreiding en het aannemen van medewerkers. Vragen van cliënten vanuit Midden en Zuid-Limburg zorgden er voor dat er opnieuw keuzes gemaakt moesten worden. Konden zij cliënten afwijzen of moesten zij daar waar mogelijk hun werk en visie uitdragen? De keuze was snel gemaakt: Markanto Thuiszorg (inmiddels via AWBZ erkenning en HKZ certificering een steeds professionelere organisatie) ging contracten aan met de Zorgkantoren Zuid- en Noord Limburg (respectievelijk CZ en VGZ) en nam met pijn in het hart afscheid als onderaannemer van Thuiszorg Midden Limburg.
Markanto moest groter gaan denken en groter gaan werken: meer medewerkers, aansluiting bij BTN (branchevereniging), opleidingen uitbreiden, professionalisering van administraties en planning, en noem maar op.
In dit alles bleven de mensen van Markanto stevig op hun benen staan en achter de visie waar zij mee gestart waren.
Het waren en zijn geen gemakkelijke tijden; de zorgverlening staat onder (financiële) druk, de marktwerking wordt door nieuwkomers en gevestigde orde sterk beïnvloed en wijzigingen in AWBZ, zorgverzekeringen en Wmo maken het niet rustiger.
Markanto blijft in deze rustig haar koers varen: inmiddels is een stichting opgericht waar de contractuele belangen behartigd worden onder het toeziende oog van een deskundige Raad van Toezicht. De maatschap verstevigd zich in ketensamenwerking met ander zorgverleners met als voorbeeld in Zuid Limburg Sevagram. In Noord Limburg werkt Markanto samen met hulpverleners van Altra Cura die op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg hun sporen verdienen. Samenwerkende partners als Hulpnet en Welzorg en de contacten met ziekenhuizen als het AZM in Maastricht , Atrium in Heerlen en het Ziekenhuis in Roermond, staan inmiddels in een (positief) contrast met de start in 1992. Markanto is haar pioniersfase ontgroeid en op weg naar een volwassen organisatie.
En gelukkig zijn de mensen van het eerste uur er nog die nog steeds hun wakend oog laten varen over het behoud van visie en het werken “van mens tot mens” Daar is niets in veranderd en gelukkig mag die behoudenheid er zijn in onze moderne tijd van digitale communicatie en netwerkgeneratie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*