Collectief Onderhoud biedt woningeigenaren houvast voor klantgerichtere onderhoud

In het strategisch beleid van een onderhoudsbedrijven moet aandacht worden besteed aan klantvoorkeuren in de dienstverlening. Er is bij de meeste onderhoudsbedrijven echter nog weinig bekend over de voorkeuren van de klant. Uit onderzoek wordt duidelijk wat woningeigenaren belangrijk vinden als het gaat om onderhoud aan hun woning en biedt daarmee aanknopingspunten voor een optimaler klantgericht inkoopbeleid.
Onderhoudsbedrijven zijn bedreven in het laag houden van kosten, maar niet in het maximaliseren van de tevredenheid van de klant. Dit bedreigt de onderhoudsbedrijven in hun klantgerichtheid. Als de bedrijven de klant écht centraal willen stellen in hun dienstverlening, zullen de leveranciers van onderhoudsdiensten hieraan een bijdrage moeten leveren en meer moeten samenwerken.
Onderhoud is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van onderhoudsbedrijven aan haar klanten, de woningbezitter. De vorm van onderlinge samenwerking tussen de verschillende onderhoudsbedrijven kan bepalend zijn voor het succes ervan en daarmee uiteindelijk voor de kwaliteit van dienstverlening aan woningbezitter.
Het onderzoek biedt onderhoudsbedrijven inzicht in wat woningbezitters belangrijk vinden en geeft op die manier aanknopingspunten voor een klantgerichtere onderhoud, en daarmee een klantgerichter beleid. Onderhoud van verwarming, waterinstallaties en hang- en sluitwerk aan ramen en buitendeuren zijn erg belangrijk voor de tevredenheid van woningbezitters. Deze onderhoudsdiensten dragen rechtstreeks bij aan de fysiologische en veiligheidsbehoeften van woningbezitters. Daarnaast zijn er ook onderhoudsdiensten die gemakkelijk kunnen worden waargenomen door woningbezitters, zoals buitenschilderwerk en onderhoud aan badkamers. Hun impact op de tevredenheid van woningbezitters is significant. In de ogen van de woningeigenaar is het meest belangrijke aspect van dienstverlening de kwaliteit van het resultaat van onderhoud, gevolgd door de competentie van onderhoudswerklui en het in-een-keer goed uitvoeren van onderhoud zonder overbodige extra werkzaamheden of bezoeken aan de woningeigenaar. Ook het nakomen van afspraken met de woningbezitter en de bereikbaarheid voor informatie en klachten zijn essentieel voor de tevredenheid over onderhoud.
Als een onderhoudsbedrijf echt klantgericht wil zijn, dan moet in het strategisch beleid aandacht worden gegeven aan klantvoorkeuren in de dienstverlening. Het beleid moet een afgeleide zijn van de wensen van de woningeigenaar als geheel. Naast het bijvoorbeeld Collectief Verzekeren bestaat er ook collectief inkopen van onderhoud in Nederland. www.Collectief-Onderhoud.nl is één van de organisaties die zicht hierin heeft verdiept. Zij organiseren en begeleiden het zogenaamde collectief inkopen van onderhoud voor in en om het huis. Zij besteden in het daadwerkelijke inkoopproces vooral aandacht aan het vaststellen van wat belangrijk is voor de woningbezitter, en vertaald dit op transparante wijze in alle fasen van dat inkoopproces. Tijdens uitvoering zorgen zij voor een goede planningen borging op de kwaliteit in overeenstemming met de wens van de woningbezitter. Dit alles tegen minder kosten doordat zij voor meer woningbezitters de belangen behartigen en een marktconforme prijs hanteren.
Ten slotte zorgt de dienstverlening van Collectief-Onderhoud.nl dat de onderhoudsdiensten en de overige dienstverlening aan woningeigenaren worden verbeterd door deze in samenhang met elkaar te plannen en uit te voeren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*