Subsidie voor bedrijven bij aanschaf LED Verlichting in 2013

Subsidie voor bedrijven bij aanschaf LED Verlichting

Ook in 2013 hebben bedrijven die investeren in energiezuinige oplossingen weer recht op de zogenoemde Energie Investeringsaftrek (EIA). De Energie Investeringsaftrek kan de vorm hebben van een milieu-investeringsaftrek, een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) of een energie-investeringsaftrek (EIA). Laatstgenoemde is van toepassing bij de aanschaf van LED Verlichting of LED Lampen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is van toepassing voor bedrijven die investeren in producten die staan aangewezen op de Energielijst, dit zijn investeringen die in het belang zijn van het “doelmatig gebruiken” van elektriciteit. Hieronder vallen onder andere LED Lampen en LED Verlichting die gelden als energiebesparende maatregelen. Ook de kosten van een advies dat betrekking heeft op deze investering vallen hier onder.

Tarieven Energie-investeringsaftrek 2013 bij aanschaf LED Lampen

In 2013 is het tarief van de Energie Investeringsaftrek vast gesteld op 41,5%. De aftrek is van toepassing bij een investering vanaf €2.300. Het hoogste bedrag dat in aanmerking komt voor deze aftrekpost is €118.000.000. Bij een eventueel samenwerkingsverband worden de investeringen voor het gehele samenwerkingsverband samen genomen.

Desinvesteringsbijtelling

Ondernemers dienen er rekening mee te houden dan wanneer zij energiezuinige bedrijfsmiddelen van de hand doen, binnen 5 jaar na aanschaf, dat dan de Energie-investeringsaftrek die ten tijde van de aanschaf is genoten bij de winst van het boekjaar waarin de middelen weer zijn verkocht dient te worden opgeteld. Daarbij kan de desinvesteringsbijtelling uiteraard nooit hoger zijn dan de destijds genoten investeringsaftrek. De desinvesteringsdrempel is voor 2013 gelijkgesteld aan de investeringsaftrek drempel en dus ook €2.300.

Voor meer informatie met betrekking tot de investeringsaftrek kunt u terecht bij Rijksoverheid.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*