Artikelen door inspectie

,

1 op 5 werkgerelateerde ongelukken tijdens onderhoudswerkzaamheden

Tweet Uit onderzoek is gebleken dat onderhoudswerkzaamheden niet zo veilig zijn als werd gedacht. 20 procent van alle werkgerelateerd ongelukken in Europa gebeurt tijdens onderhoudswerkzaamheden. Ongelukken die resulteren in het overlijden van betrokkenen komen in 10 tot 15% van de gevallen voor bij onderhoudswerkzaamheden. Het EU-OSHA (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid)op het werk heeft […]

,

Kiwa certificering, kwaliteitsaanduiding voor iedereen

Tweet Kiwa is een internationaal opererend onafhankelijk kwaliteitszorgbedrijf met hooggekwalificeerde certificering als kernactiviteit,  dat zich bezighoudt met het verbeteren van processen, producten, medewerkers en organisaties. Kiwa heeft ongeveer 900 gekwalificeerde medewerkers in meer dan 30 vestigingen in acht Europese landen en China. Dit wordt ondersteund door certificeringstrajecten, maar ook door het aanbieden van training, inspectie, […]

Reiniging en sanering bovengrondse opslagtanks door Kiwa BRL K902/904/905

Tweet KIWA erkend voor het reinigen en saneren van uiteenlopende onder- en bovengronds opslagtanks middels de certificaties BRL K902, BRL K904 en BRL K905 jaarlijks een groot aantal bedrijven. Deze bedrijven ondergaan ieder jaar interne KIWA controle-audits, welke gericht zijn op controle en naleving van wetgeving en uitvoering van kwaliteit en veiligheid tijdens haar reinigings- […]

,

Kiwa en CED werken samen aan certificatie

Tweet CED Certificatie en Kiwa Nederland hebben samen besloten vanaf 1 januari 2011 samen te gaan werken. Kiwa Nederland neemt de aandelen van SCM en NCP over. De NCP streefde naar marktverbreding, zowel in Nederland als over de grens. Op eigen kracht was dit niet te realiseren. Voor de klanten betekent de overname dat er […]

Dieselolietanks per 1 juni 2011 verplicht Kiwa gecertificeerd

Tweet Dieselolietanks bij agrarische bedrijven moeten vanaf 1 juni 2011 zijn voorzien van Kiwa-certificaten. Wanneer de tank niet is gecertificeerd, moeten de eigenaren deze voor die periode laten afvoeren en eventueel vervangen. Een Kiwa-tank heeft twee in het oog springende eigenschappen: een mangat van 60 centimeter op de tank en een productplaatje met daarop Kiwanummer, […]

,

Kiwa en BDA Groep slaan handen ineen voor bouwcertificatie

Tweet Kiwa en de BDA Groep hebben samen een intentieverklaring getekend om in de toekomst wellicht hun krachten te bundelen op het gebied van testen, certificatie en advies voor de bouwsector. De samenwerking zou volgens Kiwa resulteren in een compleet kwaliteitsinstituut, waarin alle geledingen van de bouwsector en haar toeleverancies vertegenwoordigd zijn. Het doel van […]

,

Chauffeurkaart voor digitale tachograaf verstrekt door Kiwa

Tweet Vanaf 1 oktober 2010  worden chauffeurskaarten voor de digitale tachograaf afgegeven door Kiwa. De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) draagt per die datum de taken daarvoor aan Kiwa over. De overdracht betekent wel dat de chauffeurskaart duurder wordt. Vanaf vrijdag 1 oktober kunnen kaarten voor de digitale tachograaf besteld worden bij Kiwa Register B.V. […]

,

Behandelcentrum Elisabeth krijgt Brandveilig gebouw certificaat van Kiwa

Tweet Behandelcentrum Elisabeth in Breda wordt als eerste zorginstelling in Zuid-Nederland opgeleverd met het KIWA-certificaat ‘Brandveilig gebouw’. Sinds eind 2004 is Grontmij als adviseur gebouwgebonden installaties/bouwfysica betrokken bij de nieuwbouwplannen van het Zorg- en Behandelcentrum Elisabeth te Breda. Dit nieuwe complex zal op de bestaande locatie in de binnenstad van Breda verrijzen. De bouw is […]

, ,

ISO 9001 certificatie uitgereikt aan HCN

Tweet Als één van de weinige hygiëne adviesbureaus in Nederland, mag HCN het kwaliteitscertificaat van ISO dragen. Het Kwaliteitssysteem van HCN is naar de richtlijnen van ISO-9001 normen opgezet. ISO staat voor International Organization for Standardization. ISO is een wereldwijde organisatie van nationale normalisatieinstituten die in de ISO 9001 norm eisen hebben opgesteld waaraan een […]

,

Uitvoerdersopleidingen Kiwa gemoderniseerd

Tweet Kiwa verzorgt opleidingen voor medewerkers van aannemersbedrijven, die als uitvoerder betrokken zijn bij de aanleg/het onderhoud van netwerken voor gas-, elektriciteit- en warmtedistributie. Deze uitvoerdersopleiding geeft invulling aan de eisen die zijn gesteld in de Certificatieregeling Buizenlegbedrijven en Kabelinfrastructuur, de CKB-regeling. Voor uitvoerders aan netwerken voor waterdistributie worden vergelijkbare cursussen gegeven door de Stichting […]