De site Online-Persberichten.nl wordt dagelijks door honderden bezoekers bezocht.
Wilt u adverteren op een prominente plaats binnen deze website en een grote doelgroep bereiken?

Dat kan
Uw banner zal in de rechterbalk op deze website worden vertoond. De kosten voor het plaatsen van deze banner zijn € 99,- per 3 maanden.
De banner zal geplaatst worden nadat de betaling voldaan is.

Aanvragen of meer informatie, neem contact met ons op.