De opbouw van een persbericht
Begin je persbericht duidelijk: geef aan dat het om een persbericht gaat. Schrijf daarom ‘Persbericht’ bovenaan je bericht. Vermeld ook de datum en de plaats.

Een voorbeeld van de opbouw van een  goed persbericht:

 • Kop
  De kop moet in één zin de boodschap samenvatten die je met het bericht wilt overbrengen. Je kunt eventueel een onderkop gebruiken om je kop te verduidelijken, maar vermijdt lange zinnen.
   
 • Intro
  In de intro, ook wel lead genoemd, staat kort en bondig de belangrijkste informatie: wie, wat, waar, wanneer, waarom? Na het lezen van de intro moet de strekking van je bericht duidelijk zijn, de rest van de tekst geeft meer achtergrondinformatie. De intro is kort, hou 30 tot 50 woorden aan.
   
 • Uitwerking
  Na de intro volgt een verdere uitwerking. Vermeld nogmaals het belangrijkste nieuws, maar geef meer toelichting en achtergrondinformatie en plaats de informatie in de juiste context. 
   
 • Noot voor de redactie
  Een persbericht sluit je af met een noot voor de redactie. Hierin geef je aan waar een journalist of redacteur meer informatie kan krijgen. Geef namen, e-mailadressen en telefoonnummers op van contactpersonen, of verwijs naar een website voor meer informatie. Meestal staat deze noot los van het bericht, gebruik voor de duidelijkheid een aantal witregels of een horizontale lijn. Geef ook aan dat deze informatie niet voor publicatie bedoeld is. Je wilt natuurlijk niet dat persoonlijke contactgegevens worden overgenomen in de media.
   
 • Bijlagen (optioneel)
  Is er een uitgebreid rapport dat bij je persbericht hoort, of is er beeldmateriaal dat een journalist kan gebruiken? Voeg deze informatie dan toe in de vorm van een bijlage

Wilt u een voorbeeld van persberichten? Hier vindt u 10 voorbeelden:
Voorbeeld Perberichten 

Tags: Voorbeeld persbericht, hoe schrijf ik een persbericht, persbricht voorbeelden