TBI Infra behaalt hoogste trede op CO2-prestatieladder.

, , ,

Per 1 juni 2011 is TBI Infra gecertificeerd voor niveau 5, de hoogste trede op de CO2-prestatieladder. Het bedrijf heeft geheel op eigen kracht, zonder tussenkomst van een extern bureau, deze ladder beklommen via de treden drie en vier naar uiteindelijk trede vijf. Onder de naam TBI Infra werken de bedrijven Mobilis, Voorbij Funderingstechniek, Voorbij Betonsystemen en Voorbij Spantechniek intensief samen aan het klimaatbewust maken van hun organisaties. Zij doen dit in nauwe samenwerking met TBI bedrijf Voorbij Prefab Beton. Met het certificaat tonen de bedrijven aan bewust te ondernemen en bevestigen zij hun maatschappelijke betrokkenheid. Dat Voorbij Funderingstechniek onlangs een eerste volledig elektrische auto heeft aangeschaft is slechts een van de vele voorbeelden hiervan.

Om het certificaat te behalen heeft TBI Infra haar eigen energieverbruik en CO2-uitstoot inzichtelijk gemaakt en een deel van de CO2-uitstoot van haar keten. Zij heeft zichzelf kwantitatieve doelstellingen tot verlaging hiervan gesteld en concrete maatregelen genomen om deze doelstellingen ook daadwerkelijk te behalen. Zo zijn alle bedrijven overgestapt op windenergie en voeren ze een energiezuinig wagenparkbeleid, waarbij het energielabel of de gemiddelde CO2-uitstoot wordt meegenomen in de selectie van leaseauto’s.

Daarnaast verlangt TBI Infra in haar inkoopvoorwaarden van leveranciers een opgave van hun Carbon Footprint om hen te stimuleren duurzaam te gaan ondernemen. Verder heeft het bedrijf zich aangesloten bij diverse sector- en keteninitiatieven die gericht zijn op het behalen van CO2- reductie, waaronder:

• Het waterstofinitiatief van TBI bedrijf Wolter & Dros (deelnemer is Mobilis). In dit initiatief wordt de toepassing en haalbaarheid van waterstof als energievoorziening op de bouwplaats onderzocht;
• Het Cleaner Car Contracts programma (deelnemers zijn de Voorbij bedrijven Funderingstechniek, Betonsystemen en Spantechniek). Dit heeft als doel om de emissie van leaseauto’s te limiteren. Dit in nauwe samenwerking met de leasemaatschappij;
• Het Rotterdam Climate Initiative. Hierbij gaat Mobilis namens TBI Infra concrete bijdragen leveren aan het behalen van de ambitieuze doelstellingen van dit programma (50% minder CO2 in 2025 t.o.v. 1990);
• Het initiatief ‘CO2 reductie in de bouw’ van Bouwend Nederland, waarbij TBI Infra haar leveranciers stimuleert hun Carbon Footprint inzichtelijk te maken.

Elektrische auto
Met de aanschaf van een volledig elektrische auto heeft Voorbij Funderingstechniek een opvallende stap in het proces van CO2-reductie gezet. Met de Nissan Leaf is het bedrijf één van de paar honderd pioniers in Nederland. De uitgevoerde Carbon Footprint analyse geeft aan dat het wagenpark een wezenlijke bijdrage levert aan de totale CO2-uitstoot van het bedrijf. Elektrische auto’s zijn energiezuinger dan auto’s die op brandstof rijden en kunnen derhalve zorgen voor een lagere CO2-uitstoot. In de toekomst overstappen op elektrisch vervoer is hierdoor een interessante optie. TBI Infra ziet elektrisch vervoer als een belangrijk middel om te werken aan een duurzame wereld en een schonere leefomgeving.

Voor meer informatie verwijzen de bedrijven de lezer graag door naar de volgende websites:
www.tbi-infra.nl / www.voorbij-prefabbeton.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*