Buurtouders Nederland brengt de kinderopvang-oplossing voor werkende ouders

, , , ,

Enschede, 1 februari 2012

Buurtouders Nederland brengt de kinderopvang-oplossing voor werkende ouders

Ouders worden geconfronteerd met minder belastingvoordeel en stijgende kosten voor traditionele kinderopvang. Ze gaan noodgedwongen op zoek naar alternatieven inclusief de overweging om minder te gaan werken. Het landelijke platform Buurtouders Nederland biedt een nieuw systeem op basis van wederkerigheid tussen ouders door het faciliteren van ‘ruil’ kinderopvang. Een systeem dat past bij de huidige tijd, op basis van social network, zowel offline als online. Vanuit buurt-, school-, of verenigingverband, mét behoud van kindertoeslag. Hiermee kunnen ouders besparen op hun kosten voor kinderopvang en tegelijkertijd zorgen voor een vertrouwde omgeving. Buurtouders Nederland dient hiermee ook een maatschappelijk doel, namelijk: onderling zorgen voor elkaar.

Ouders werken samen op basis van vertrouwen, conform beleid en met sociale controle

‘Ouders vinden elkaar en beslissen zelf om op elkaars kinderen te passen’, aldus Nicolette Biesters, Manager Operations Buurtouders Nederland. De ouders nemen een eigen verantwoordelijkheid op basis van vertrouwen en flexibiliteit., maar steunen tegelijker tijd op een professionele consulent. Hierdoor kunnen ze  hun kind  ‘met een gerust hart’ wegbrengen of opvangen.

Transparant oppas regelen in de buurt met online gemak

Via een gebruikersvriendelijk online systeem zijn vraag- en aanbod van opvang in één oogopslag zichtbaar. Dit geldt voor eenmalige en structurele opvang, zowel  voor-, tussen*- als naschools, maar ook de dagopvang. Deze vorm van kinderopvang beperkt zich daarmee niet tot kantooruren, maar voorziet ook in de behoefte van ouders die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de horeca of zorg. De werkelijke oppasuren worden in rekening gebracht. Betaling geschiedt per uur en niet (meer) per dagdeel.

Buurtouders Nederland verzorgt de urenregistratie en financiële afwikkeling voor de kinderopvang. Professionele consulenten zien er op toe dat veiligheidsnormen en pedagogisch beleid gewaarborgd  blijven op het opvangadres. Ze zijn tevens vaste contactpersoon voor de ouders. Minimaal 2 keer per jaar komt de consulent op bezoek en eisen onder andere conform wetgeving een verklaring van goed gedrag van elke bewoner (van 18 jaar en ouder) die onderdeel uitmaakt van de huishouding in kwestie.

Kwaliteit en wetgeving staan hoog in het vaandel in het belang van het kind

Buurtouders Nederland voldoet aan de nieuwe regels voor toezicht en handhaving kinderopvang die de Rijksoverheid sinds 1 januari 2012 stelt.  Fiscaal recht op kindertoeslag blijft gewaarborgd waardoor de kosten voor kinderopvang beheersbaar blijven.

Op dit moment  worden de Buurtouderconsulenten – met vestigingen door heel Nederland -opgeleid om in de certificering van ouders én waarborging van veilige kinderopvang te voorzien.  Zij zullen vanaf medio februari de aankomende buurtouders informeren.

Ouders of belangstellenden kunnen voor meer informatie of aanmelding terecht op www.buurtoudersnederland.nl.  

* tussenschoolse opvang geeft geen recht op kinderopvangtoeslag, maar kan wel afgesproken worden.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Contactpersoon:            Nicolette Biesters

Telefoon:                        06 51003162

E-Mail:                                    info@buurtoudersnederland.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*