Prijsverschil brommerverzekering bij gelijke dekking nog steeds aanzienlijk.

Veel Nederlanders blijven jaren achtereen bij dezelfde brommerverzekeraar. Hierdoor voelen de maatschappijen geen impuls om de tarieven te verlagen”, Eventuele  “Nieuwkomers, die nog een marktaandeel moeten vergaren, bieden een scherpe premie voor hun brommerverzekering. Dit verklaart het enorme prijsverschil. Dus ook al verhogen veel verzekeraars momenteel hun brommerpremies of zijn zij dit van plan, dan nog kunnen consumenten volop besparen op hun brommerverzekering.”

Dure brommerverzekeraars rekenen voor een polis met dezelfde dekking gemiddeld drie maal zoveel als goedkope maatschappijen. Dit prijsverschil is zo enorm geworden, doordat nieuwe labels in hun concurrentieslag om klanten de premies telkens hebben verlaagd. Grote maatschappijen voelden deze impuls veel minder. Heel wat Nederlanders blijven hun verzekeraar immers jaren trouw.

Met de nieuwe labels bieden de grote traditionele verzekeraars prijsbewuste consumenten de mogelijkheid om te switchen naar een goedkoper alternatief.. Dat goedkoop geen duurkoop blijkt, toont ons recent onderzoek naar het verband tussen de prijs en kwaliteit van brommerverzekeringenaan. “Nieuwkomers moeten wel betere voorwaarden bieden tegen een lagere prijs. Anders stappen consumenten nooit over,”  blijkt uit onderzoek.

Recent onderzoek van Valckenstaete toont aan dat een brommerijder bij gelijke dekking voor de duurste polis drie keer zoveel betaalt als voor de goedkoopste brommerverzekering. Gemiddeld kunnen Nederlanders jaarlijks 75 euro besparen op hun brommerverzekering. Uit het onderzoek naar klanttevredenheid blijkt nu dat dit niet ten koste gaat van de geboden service door de verzekeraar. Dit concludeert Valckenstaete eigenaar van de website www.goedkoopstebrommerverzekeringvergelijken.nl

Interessant detail is dat lager opgeleiden veel langer bij dezelfde verzekeraar blijven dan hoger opgeleiden. Van de lager opgeleiden heeft 52,5 procent al meer dan 10 jaar dezelfde brommerverzekering tegenover 29,4 procent van de hoger opgeleiden.

Ten slotte draagt de steeds verdergaande individualisering van de verzekeringspremies bij aan gunstige tarieven voor consumenten. Verzekeraars kunnen steeds eenvoudiger per doelgroep berekeningen maken en de risico’s steeds beter inschatten. Op basis van zeer specifieke risicoprofielen worden de premies aangepast. Zo werken sommige verzekeraars nu met premies op basis van straat in plaats van regio en kan soms zelfs de kleur van de brommer de hoogte van de premie bepalen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*