Ontwikkeling van pleegkinderen

Het is altijd zinvol om een optimale ontwikkeling van pleegkinderen na te streven. Het is daarbij wel
belangrijk om reële verwachtingen te hebben van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.
Pleegkinderen hebben over het algemeen een belaste geschiedenis en leven in omstandigheden die
de ontwikkeling niet gemakkelijker maken.

Samen verantwoordelijk
Uit onderzoek van het landelijk pleegzorg panel (www.pleegzorgpanel.nl) blijkt dat alle partijen erkennen elkaar nodig te hebben om de ontwikkeling van pleegkinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. Alle betrokken volwassenen hebben hierin een eigen én een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Niet alle betrokkenen hebben echter evenveel invloed op de ontwikkeling van pleegkinderen. Pleegouders en
ouders ervaren een grote invloed op de ontwikkeling van pleegkinderen. Gezinsvoogden en de pleegzorgwerkers geven aan dat hun invloed vaak wisselend en indirect van aard is en dat zij afhankelijk zijn van de mate waarin ouders en pleegouders samen willen/kunnen werken en open staan voor hun adviezen. De rol van pleegzorgwerkers lijkt, in vergelijking met de rol van gezinsvoogden, minder duidelijk. Zij zijn dan ook het minst zeker dat hun inzet een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van pleegkinderen.

Verwachtingen
Voor alle betrokkenen geldt dat iedere situatie wordt beïnvloed door vele factoren. Daarnaast blijkt ook dat de verwachtingen die men heeft van het kind en van de andere betrokkenen van groot belang zijn voor de beleving van de eigen inzet en invloed. Betrokkenen benoemen hun bijdrage opvallend genoeg niet als een te grote belasting. Verwachtingen die de pleegzorgbetrokkenen vooraf hebben maken dat men situaties accepteert die eigenlijk om (extra) aandacht vragen: Werken in pleegzorg is misschien wel lastig maar dat weet je van te voren en daar houd je rekening mee in je beoordeling van de situatie. De extra inzet die het opvoeden van pleegkinderen met zich meebrengt wordt bijvoorbeeld door pleegouders als vanzelfsprekend ervaren.

Factoren die de ontwikkeling van pleegkinderen beïnvloeden
Er worden in het onderzoek meerdere factoren genoemd die de ontwikkeling van pleegkinderen kunnen beïnvloeden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kindgebonden factoren zoals leeftijd, geschiedenis, (veer)kracht en mate van gehechtheid en omgevingsfactoren zoals veiligheid, stabiliteit, duidelijkheid en een merkbare samenwerking. Ook de aanwezige competenties van pleegouders en het elkaar accepteren en respecteren van ouders en pleegouders zijn erg belangrijk. Het is belangrijk dat wordt aangesloten bij de behoeften van het kind, dat het kind betrokken wordt bij beslissingen die genomen worden en gestimuleerd wordt vanuit ouders en pleegouders. Een goede samenwerking moet er voor zorgen dat het pleegkind nieuwe gehechtheidrelaties aan kan gaan en bestaande gehechtheidrelaties kan behouden.
Het hele onderzoeksverslag lezen? Ga naar www.pleegzorgpanel.nl/resultaten/ Op de site kunt u zich ook aanmelden als panellid.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*