Psychologische hulp effectief bij bestrijden klachten door crisis

Vrijdag kopte het Financieel Dagblad: “Meer aanloop bij huisartsen door crisis”.

In het artikel wordt beschreven dat mensen angstiger zijn wanneer zij zich bedreigd voelen in hun bestaan, bijvoorbeeld door een crisis. Huisartsen zeggen dat de helft van hun patiënten sociaalpsychologische klachten heeft, een stijging ten opzichte van jaren met economische groei. Toch blijken veel mensen geen hulp te zoeken, met als voornaamste reden de kosten die zijn verbonden aan de hulpverlening.

Het FD citeert in het artikel verschillende hulpverleners en cliënten, die aangeven dat mensen met beginnende psychische klachten alsmaar doorgaan, bijvoorbeeld omdat zij bang zijn uiteindelijk hun baan te verliezen.

Hoewel dit zeer begrijpelijk is, kan het er echter toe leiden dat mensen op hun tandvlees gaan lopen, waarbij het risico op het ontstaan van bijvoorbeeld een burn-out, depressie of angststoornis alleen maar toeneemt. Deze invaliderende klachten kunnen uiteindelijk leiden tot uitval, omdat er uiteindelijk een grens wordt bereikt en men het simpelweg niet meer aan kan.
Het is niet uitzonderlijk dat er dan een langdurig traject volgt van ziekteverzuim, behandeling en re-integratie, dit terwijl passende en gerichte zorgverlening in een eerder stadium het ontstaan van deze klachten had kunnen voorkomen, danwel bestrijden.

Al lange tijd is bekend (Terluin, 1988) dat wanneer overspannen werknemers begeleid worden door hun huisarts, 50% binnen zes weken weer aan het werk is en 30% binnen zes tot twaalf weken. Meer recente onderzoeken laten zien dat psychologische behandelingen, waarin aandacht is voor relaxatie, stressmanagement en cognitieve technieken effectief zijn in het verminderen van burn-out klachten. Bovendien leidt het tot een toegenomen arbeidssatisfactie en een grotere tevredenheid over de samenwerking met collega’s. Deze behandelingen zijn niet alleen bewezen effectief, maar ook goed uitgewerkt (geprotocolleerd), veelal kortdurend en gericht op het voorkomen van klachten in de toekomst. Psychologische behandeling binnen de eerste lijn wordt bovendien grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar.
Beter voorkomen dan genezen lijkt hier dan ook het devies.

Wilt u weten of u burn-out klachten heeft? Doen dan de test.

Wilt u meer informatie over behandeling bij Kobussen & Partners Psychologen? Klik dan hier of neem contact met ons op.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*