Kathodische bescherming, tegen corrosie van beton

,

Kathodische bescherming (KB) is een beschermingstechniek die kan zorgen voor een economische en duurzame oplossing voor schade veroorzaakt door wapeningscorrosie in beton.

Daar met Katodische Bescherming geen omvangrijke saneringswerkzaamheden nodig zijn, worden in veel gevallen besparingen gerealiseerd die de initiële kosten van Katodische bescherming ruimschoots dekken.

Wapeningsstaal dat in gezond beton zit wordt met een dunne laag corrosie-producten beschermd tegen corrosie. De hoge alkaliteit van beton vraagt om corrosie-producten die slecht oplosbaar zijn. Deze laag die ook wel de passieve film wordt genoemd beschermt het staal tegen corrosie.

De twee belangrijkste oorzaken van corrosie zijn:

1. Carbonatatie van het betonstaal. Dit houdt in dat de pH waarde van het beton daalt door inmenging van koolstofdioxide uit de lucht met als gevolg dat de passieve film oplosbaar wordt en de bescherming afneemt.

2. Chloride in beton. De passieve film wordt door chloridenionen afgebroken en op die plaatsen kan (put)corrosie ontstaan. Vaak zijn dooizouten of ligging aan zee verantwoordelijk voor de indringing van chloriden in het beton.

Door elektrische stroom op te leggen kunnen chemische reacties worden aangestuurd. Kathodische bescherming houdt in dat op alle plaatsen aan het wapeningsstaal elektrische stroom vanuit beton naar wapening loopt. Het staaloppervlak is dan een kathode en beschermt tegen corrosie.

Het is van belang dat de stroom op een juiste manier verdeeld wordt over het te beschermen wapeningsstaal. Hiervoor moet al het te beschermen wapeningsstaal verbonden zijn aan de negatieve pool van de stroombron. En dat kan alleen als de wapening elektrisch continu is. Verder is het beslist noodzakelijk dat de anode een goede stroomverdeling mogelijk maakt en dat het anodemateriaal goed blijft functioneren.

Het KB-systeem en de in het beton aangebrachte referentie-elektroden worden aangesloten op een centrale regeleenheid, die zorgt voor een eenvoudige en volledige controle van het systeem. Om het juiste functioneren van het systeem in de gaten te houden, vinden periodieke toetsingen plaats volgens de voorschriften van CUR-Aanbeveling 45. Tussentijds kunnen gegevens uit de computer worden opgehaald en kunnen de instellingen van het systeem worden gewijzigd met behulp van een modemverbinding.

Kathodische bescherming wordt toegepast bij (verwachte) betonschade door wapeningscorrosie, ongeacht het chloridegehalte of het soort constructie. Hierbij is een lokale aanpak van probleemgebieden mogelijk. Grootscheepse saneringswerkzaamheden zijn niet nodig. Dit maakt KB tot een aantrekkelijke en esthetisch verantwoorde beschermingstechniek.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*