Werkgevers en werknemers beter beschermd met NEN 4400-1

,

NEN 4400-1 beschermt werkgevers die arbeid inhuren beter tegen fraude. In de vorm van NEN 4400-1 is er een landelijk eisenpakket ontwikkeld voor uitzendorganisaties in Nederland. Deze normrichtlijnen zijn in samenwerking met het bedrijfsleven en vertegenwoordigers uit de branche opgesteld.

De NEN 4400-1 norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zo zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. NEN 4400-1 is onderdeel van een serie van 2 delen. Deel 1 van de norm is van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeid in opdracht uitvoeren, alsmede ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen en die tot doel hebben hun opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen dat de verplichtingen worden nagekomen ten aanzien van de aangifte en de afdracht van de verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting.

Het doel van de norm is het risico beperken dat de onderneming geen tijdige, juiste en volledige afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting verzorgt. Ook mogen ondernemingen geen gebruikmaken van werknemers die niet arbeidsgerechtigd zijn, of wiens identiteit niet is vastgesteld of vals blijkt te zijn.  Met behulp van NEN 4400-1 kan de desbetreffende onderneming zichzelf organiseren om het doel van deze norm te bereiken en dat door externe beoordeling aantoonbaar te maken.

De NEN 4400-1 norm is niet alleen bedoeld voor degene die arbeid inhuurt, maar ook voor degene die werk aanneemt. De industrie, de uitzendsector, de agrarische sector en de vleessector hebben in de norm hun controle- en registratie beleid met elkaar afgestemd.

Meer informatie: certificering

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*