Voorbij Funderingstechniek rijdt elektrisch

Amsterdam, mei 2011

Sinds woensdag 4 mei is Voorbij Funderingstechniek uit Amsterdam, eigenaar van een Voorbij-groene Nissan LEAF. Deze 100% elektrische auto zal bijdragen aan een verlaging van de totale CO2-uitstoot. Het funderingsbedrijf is op meerdere fronten actief om de uitstoot van CO2 aanmerkelijk terug te brengen.

Met deze elektrisch aangedreven auto is Voorbij Funderingstechniek één van de paar honderd pioniers in Nederland. “Wij zien elektrisch rijden als een grote stap naar een duurzame wereld en een schonere leefomgeving. Een elektrische auto is namelijk efficiënter dan een auto die op brandstof rijdt. Overstappen op elektrisch vervoer kan in de toekomst dus een aardige CO2-besparing opleveren.”, aldus Camille Cleonise, duurzaamheidscoördinator van Voorbij Funderingstechniek.

De Gemeente Amsterdam stimuleert elektrisch vervoer door middel van een subsidieregeling. Voorbij Funderingstechniek heeft gebruik gemaakt van deze regeling om de Nissan LEAF aan te schaffen.

Het funderingsbedrijf wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van elektrische auto’s. Daarom zal ze de Gemeente Amsterdam en haar partners in dit initiatief regelmatig informeren over haar ervaringen en bevindingen. Tevens zal ze deelnemen aan evenementen om elektrisch rijden te promoten, zoals de Professional Passionates Rally op 5 juni.

CO2-reductie
Voorbij Funderingstechniek maakt gebruik van de CO2-prestatieladder om haar CO2-uitstoot in kaart te brengen en te reduceren. Samen met haar zusterbedrijven Mobilis, Voorbij Betonsystemen en Voorbij Prefab Beton heeft ze zich gecertificeerd voor niveau 4 op deze ladder. Het doel is om dit jaar niveau 5 te bereiken. In 2010 bedroeg de totale uitstoot van Voorbij Funderingstechniek bijna 3.300 ton CO2. Ongeveer 20% is ontstaan door brandstofverbruik voor transport. Elektrisch rijden kan dit aandeel verkleinen.

Kijk voor meer informatie op www.voorbijfunderingstechniek.nl

Over Voorbij Funderingstechniek
Voorbij Funderingstechniek is gespecialiseerd in het uitvoeren van alle voorkomende funderingswerkzaamheden en biedt totaaloplossingen van ontwerp en projectmanagement tot uitvoering. Daarmee is ze toonaangevend als het gaat om het leveren van draagvermogen voor de industrie, infrastructuur, utiliteitsbouw en waterbouw. Haar in staal uitgevoerde grond- en waterkerende constructies vinden hun toepassingen bij de aanleg van bouwputten, parkeerkelders, kademuren en kofferdamconstructies.

Over de CO2-prestatieladder
De CO2-prestatieladder is een initiatief van ProRail en sinds maart 2010 onder het beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Met dit initiatief worden bedrijven gestimuleerd om klimaatbewust te produceren en de CO2-uitstoot in de keten te reduceren. Hoe meer een organisatie zich inspant om CO2 te verminderen, hoe hoger het niveau op de prestatieladder. Dit gaat gepaard met een hogere (fictieve) korting op de inschrijfprijs bij aanbestedingen, waardoor de organisatie meer kans heeft op gunning van het project. Het voordeel is verdeeld over zes niveaus (0 t/m 5).

Voorbij FT rijdt elektrisch

Voorbij Funderingstechniek rijdt 100% elektrisch

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*