Levering belangrijkst bij online bestellen bouwmaterialen

,

NIJMEGEN – Een recent onderzoek in opdracht van NuBouwen.nl en uitgevoerd door de Hogeschool Arnhem Nijmegen wijst uit dat levering een van de belangrijkste elementen bij het online bestellen van bouwmaterialen is. Met levering wordt in deze bedoeld een tijdige levering, maar ook de verzendkosten die hier mee samenhangen.

NuBouwen.nl, een webshop voor bouwmaterialen, heeft de Hogeschool Arnhem Nijmegen eerder dit jaar de opdracht gegeven om te achterhalen wat klanten en bezoekers belangrijk vinden bij het online bestellen op hun website. Meer dan 200 klanten en bezoekers zijn digitaal ondervraagd en dit heeft een aantal interessante bevindingen opgeleverd.

Volgens het onderzoek is de gemiddelde bezoeker van NuBouwen.nl een man van 42 jaar oud. Toch blijkt 30% van de respondenten vrouw te zijn, voor een website gericht op bouwmaterialen is dit een behoorlijk aantal. Vrouwen lijken steeds vaker verantwoordelijk voor het online bestellen, ook voor producten die traditioneel toebehoren aan mannen.

Voor bouwmaterialen blijken levertijd en verzendkosten zwaarder te wegen dan bijvoorbeeld voor boeken of dvd’s die online worden besteld. Bijna 90% van de respondenten geeft aan levertijd belangrijk te vinden, het merendeel van deze 90% geeft zelfs aan zeer belangrijk. Dat ze het belangrijk vinden blijkt ook uit het feit dat de ruimte om opmerkingen te geven statistisch gezien het meest gevuld wordt met opmerkingen over levering.

Levering valt uiteen in leveringstermijn en transportkosten. Qua leveringstermijn blijkt bijna de helft van de respondenten te kiezen voor een termijn van 3 tot 5 werkdagen als acceptabel. Opvallend genoeg geven 50-plussers over het algemeen eerder de voorkeur aan 6 tot 8 werkdagen. Ook geslacht lijkt van invloed. Mannen blijken significant meer te kiezen voor 3 tot 5 werkdagen dan vrouwen. Waar wel universele acceptatie voor is, is €50 als bedrag voor verzendkosten. 45% geeft aan dit een acceptabel bedrag te vinden voor de levering van bouwmaterialen per vrachtwagen.

Aspecten als prijs en kwaliteit en betrouwbaarheid van de website zijn belangrijk, maar over het algemeen zijn de bezoekers en klanten van NuBouwen.nl hier content mee en vormt dit niet direct een obstakel. Zo geeft 94% aan tevreden te zijn over het prijsniveau en meer dan 85% geeft aan tevreden te zijn met de presentatie van de website. Bij de vraag over betrouwbaarheid was een opvallende rol weggelegd voor het keurmerk van Thuiswinkel Waarborg. 93,4% blijkt het belangrijk te vinden dat een webshop hierbij is aangesloten.

Het onderzoek geeft inzicht in het bestellen van bouwmaterialen online. Prijs als traditioneel het belangrijkste aspect lijkt voor bouwmaterialen online minder te gelden. Aangezien de gemiddelde bestelwaarde al behoorlijk hoog ligt, is een kleine prijsfluctuatie niet direct iets waar een bestelling op af kan ketsen. Randvoorwaarden als levertijd zijn belangrijker, omdat deze ook minder goed vastliggen dan bij het bestellen van kleine consumentengoederen het geval is.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*