Prinses Laurentien enthousiast over ‘TOLK 2 vertel het aan je kind’

Prinses Laurentien heeft deze vorige week een uitgave van TOLK 2 vertel het aan je kind ontvangen. Annette Scheper (Koninklijke Kentalis) en Dorine Verheijden (KLIK-onderwijsondersteuning) boden haar dit product aan tijdens de uitreiking van de alfabetiseringsprijs. “De prinses gaf aan dat ze het een zeer goed initiatief vindt om de taalontwikkeling van kinderen zo vroeg mogelijk te stimuleren”, aldus Annette Scheper. “Vooral omdat dit een goede basis is voor het leren lezen en schrijven.” De taalstimuleringsmethode TOLK2 stimuleert namelijk ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar om meer verhalen te vertellen of voor te lezen, te rijmen en te zingen met hun kind.

“Zo vroeg mogelijk met taalstimulatie beginnen is van groot belang”, licht Annette Scheper verder toe.”Want dan heeft een kind de meeste kans zich goed te ontwikkelen.” De taalstimuleringsmethode TOLK 2 is erop gericht om de dagelijkse communicatie tussen ouders en kind te bevorderen. Kinderen leren via taal veel over de wereld om hen heen. Ook is een goede taalontwikkeling nodig voor het leren lezen en schrijven. TOLK 2 laat door middel van films zien hoe ouders taal thuis en op school op een speelse en laagdrempelige manier kunnen aanbieden.

Bij Kentalis Sint Marie in Eindhoven en Utrecht op de afdeling Spraak & Taal Ambulatorium wordt de communicatie tussen ouders en kind ook meegenomen in de begeleiding van kinderen, waarbij de taalontwikkeling zich niet snel genoeg of anders ontwikkelt. Het bijzondere is dat ouders nog beter met hun kind leren communiceren en het contact tussen hen groeit. Kinderen hebben een goede klank- en woordenschatontwikkeling nodig om te leren lezen en schrijven.

Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met horen en communiceren, doordat ze doof of slechthorend zijn, doofblind zijn of ernstige communicatieproblemen hebben (ernstige spraaktaalproblemen of autisme met spraak-taalstoornissen).

Kentalis (Annette Scheper) en KLIK-onderwijsondersteuning (Dorine Verheijden) ontwikkelden samen met de organisaties Cinop (verantwoordelijk voor het aanvalsplan laaggeletterdheid), Stichting De Meeuw (jeugd en maatschappelijk welzijn Rotterdam) en Stichting Lezen een nieuwe versie van de methode.

Kentalis: als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is
Kentalis is een landelijke organisatie die al 220 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren.
Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die doof, (ernstig) slechthorend of doofblind zijn. Maar ook voor mensen met ernstige spraaktaalproblemen of autisme met stoornissen in spraak en taal. Sommige mensen hebben een bijkomende beperking, of motorische problemen. Sommigen hebben een andere thuistaal.
Kentalis biedt begeleiding, behandeling, onderwijs en onderzoek verspreid over heel Nederland. Onze klanten krijgen hierdoor toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie.
Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen, willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.

Meer informatie vindt u op onze website www.kentalis.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*