Samenwerking Auris en Kentalis in Rotterdam

Koninklijke Auris Groep en Koninklijke Kentalis gaan in de regio Rotterdam Zuid samenwerken om de zorg aan de cliënt met communicatieve beperkingen te verbeteren.

Beide organisaties zijn gespecialiseerd in zorg en onderwijs aan mensen met gehoor- en/of spraaktaalproblemen en willen dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis een behandeling en passend onderwijs kunnen volgen. Dat kan nu in het schoolgebouw van Auris Taalfontein aan de Kraaijeveldstraat. Daar zijn twee groepen vroegbehandeling van Kentalis De Medeklinker gestart. Vroegbehandeling is een vorm van voorschoolse behandeling voor jonge kinderen (vanaf 2,5 jaar) met Ernstige Spraaktaal Moeilijkheden (ESM). Tijdens deze behandeling worden kinderen in kleine groepjes intensief behandeld om de communicatie te stimuleren.

Wanneer het kind 4 jaar wordt en kan doorstromen naar de basisschool, is cluster 2 onderwijs mogelijk. En dat kan in hetzelfde gebouw aan de Kraaijeveldstraat. Een cluster 2 school, zoals Taalfontein, is een school voor kinderen vanaf 4 jaar, met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM) en voor kinderen met een vorm van autisme waarbij communicatie het belangrijkste probleem is (ASS).

De ketenzorg heeft als doel om gezamenlijke expertise te delen en in te zetten ten behoeve van cliënten. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gezamenlijke thema avonden/ochtenden voor ouders. Verder zullen er in de toekomst gezamenlijke projecten worden ontwikkeld om de zorg aan de cliënten met auditieve en/of communicatieve beperkingen verder te verbeteren.

Voor ouders heeft de locatie Taalfontein van De Medeklinker Zuid nog een ander voordeel. Tot voor kort was in Rotterdam vroegbehandeling van Kentalis alleen mogelijk aan de Burgemeester Wijnaendtslaan 25 in Rotterdam Overschie (De Medeklinker Noord). Deze behandeling kan nu door de samenwerking met Auris ook in Rotterdam Zuid worden aangeboden.

Kentalis in het kort

Kentalis is een landelijke organisatie die al 220 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren. Onze medewerkers bieden klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.

Auris in het kort

Auris is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Auris heeft locaties in Midden en Zuidwest Nederland. Er werken ongeveer 1100 medewerkers bij Auris.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid den Braber, unitmanager vroegbehandeling Kentalis De Medeklinker, tel. 010 462 60 92 of 06 3027 5123 (ma t/m do, vr optioneel), e-mail i.denbraber@kentalis.nl U kunt tevens contact opnemen met Peter Meijs, directeur Auris Taalfontein tel. 010 482 10 88. Ook als u wilt weten hoe ouders de samenwerking ervaren en u een van hen wilt spreken, kunt u contact opnemen met Ingrid den Braber.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*