Nieuwe wetgeving gemeenschap van goederen

Op 1 januari 2012 is de wet tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Hierna zal worden ingegaan op twee belangrijke wijzigingen.

Ten eerste wordt bij echtscheiding het tijdstip waarop de gemeenschap van goederen eindigt vervroegd naar het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding. Voorheen gold dat de gemeenschap van goederen pas werd beëindigd op het moment dat de echtscheiding een feit was. Vanaf 1 januari eindigt de gemeenschap van goederen dus onmiddellijk, terwijl dit voorheen maanden of zelfs jaren kon duren.

Een andere belangrijke wijziging is dat voor investeringen met privé-vermogen van de ene echtgenoot in het vermogen van de andere echtgenoot de beleggingsleer van toepassing is. Stel dat een vrouw voor € 100.000,00 investeert in de onderneming van haar echtgenoot met wie zij in gemeenschap van goederen getrouwd is. Tot voor kort zou zij ditzelfde bedrag bij een scheiding terugkrijgen. Het maakte niet uit of de waarde van de onderneming was toegenomen of niet. Op grond van het nieuwe systeem deelt de vrouw wel mee in de waardestijging van de onderneming, naar rato van de waardestijging van de onderneming. Omgekeerd kan de vrouw ook geen aanspraak meer maken op de hele investering van € 100.000,00 als het bedrijf van de echtgenoot in waarde gedaald is.

Indien u naar aanleiding van de nieuwe wetgeving nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze familierechtspecialisten.

mr. K.J.T.M. Pijls – olde Scheper (Kyra)Haans Advocaten

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*