Uitvoerdersopleidingen Kiwa gemoderniseerd

,

Kiwa verzorgt opleidingen voor medewerkers van aannemersbedrijven, die als uitvoerder betrokken zijn bij de aanleg/het onderhoud van netwerken voor gas-, elektriciteit- en warmtedistributie. Deze uitvoerdersopleiding geeft invulling aan de eisen die zijn gesteld in de Certificatieregeling Buizenlegbedrijven en Kabelinfrastructuur, de CKB-regeling. Voor uitvoerders aan netwerken voor waterdistributie worden vergelijkbare cursussen gegeven door de Stichting Wateropleidingen.

De branchevereniging Bouwend Nederland heeft aangegeven dat deze opleidingen een modernisering behoeven. De werkzaamheden van uitvoerders veranderen en worden complexer, doordat steeds meer werk vanuit netwerkbedrijven naar de aannemerij wordt uitbesteed. Anderzijds wil men graag dat de uitvoerdersopleidingen aansluiten op het systeem van “competentiegericht onderwijs” dat nu in het Middelbaar Beroepsonderwijs wordt doorgevoerd.

In opdracht van Bouwend Nederland heeft Kiwa Training samen met Stichting Wateropleidingen een plan van aanpak opgesteld om de uitvoerderopleidingen Middenkadervaardigheden, Gas, Warmte, Energiekabels en Water te moderniseren. Het plan van aanpak is inmiddels geaccordeerd en de uitvoering is begin 2010 direct van start gegaan. Parallel daaraan wordt ook de opleiding Middelbare Gastechniek gemoderniseerd en aangesloten op het competentiegerichte onderwijs. Hiermee wordt bewerkstelligd dat cursisten die nu nog niet in het bezit zijn van een MBO-diploma straks na het slagen voor Middelbare Gastechniek de aantoonbaar verworven competenties kunnen gebruiken om sneller een MBO-diploma te kunnen behalen. Omdat de opleidingen Middelbare Gastechniek,  Warmtedistributietechniek en Elektriciteitsdistributietechniek een stevige mate van overeenkomst hebben met de genoemde uitvoerdersopleidingen,wordt nu doorgepakt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*