Hoe laat je burgers digitaal meebeslissen over beleid?

, ,

Op donderdag 23 september 2010 organiseert Vincis in samenwerking met nClude het Online Burgerparticipatie Symposium 2010  (www.burgerparticipatie2010.nl) bij de Lawei in Drachten. Dit symposium is bestemd voor geïnteresseerden werkzaam in de publieke sector. Tijdens deze middag wordt uitleg gegeven over de verschillende niveaus van burgerparticipatie die gekoppeld worden aan sprekende praktijkvoorbeelden. Zo zullen  o.a. Luigi van Leeuwen (oud-burgemeester van Zoetermeer, Capelle a/d IJssel en Wassenaar) en Peter van Voorn (Provincie Overijssel) hun ervaringen delen. Tijdens het symposium krijgen de aanwezigen gereedschappen aangereikt om zelf direct aan de slag te gaan met online burgerparticipatie binnen de eigen organisatie.

Mark Dijksman (CEO nClude): “De overheid heeft een faciliterende rol, zij brengt mensen bij elkaar voor een publiek doel. Online burgerparticipatie en communicatie zijn van groot belang om de burger in staat te stellen mee te kunnen doen met beleidsvorming. Door burgers vroeg te betrekken kun je kosten besparen, creëer je draagvlak en verbeter je de dienstverlening aan burgers door openheid van zaken te geven. Het is belangrijk om de burgers op de hoogte te houden van diverse ontwikkelingen zodat ze al in een vroeg stadium hun stem kunnen laten horen. Ik merk dat overheden angst hebben om burgers een stem te geven. Daarom moet vooraf goed worden bepaald wat het doel is van participatie en hoe ver men hier per project mee wil of kan gaan, rekening houdend met de verschillende niveaus van participatie. Dit is echter een nieuwe werkwijze en vergt dus ook een nieuwe gedachtegang van de betrokken ambtenaren. Een verandering door het betrekken van burgers is meer dan een technische implementatie, een doordacht initieel proces is essentieel en men dient ook stil te staan bij het feit dat er een verandering van de mindset plaats moet vinden.”

Op het symposium komen verschillende gastsprekers die theorie koppelen aan succesvolle praktijkvoorbeelden.  Ook krijgen deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen aan experts op het gebied van burgerparticipatie. Aan het eind is er een paneldiscussie en een borrel.  Op http://www.burgerparticipatie2010.nl  vindt u alle informatie. Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor het Symposium. Het symposium is kosteloos en vindt plaats op donderdag 23 september 2010 te Drachten (de Lawei) van 13.00 tot 16.45 uur. Inschrijving is vereist.

Vincis (www.vincis.nl) en nClude (http://www.nclude.us) helpen organisaties in de publieke sector online burgerparticipatie op te zetten en te stimuleren, door beleid en/of techniek. De afgelopen periode zijn er spraakmakende projecten gerealiseerd voor o.a. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Provincie Overijssel, Gemeente Den Haag, Gemeente Breda en de EC.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*