Lucerna voor Pakistan!

, ,

Het Lucerna College sluit op zaterdag 23 oktober 2010 in het centrum van Antwerpen, met een speciale actie, de geldinzameling voor Pakistan af. 

“Het Lucerna College werd in 2003 opgericht door de vzw Inrichtende Macht Lucerna, een vereniging bestaande uit academici en ondernemers, met als doel een school op te richten waar dynamisme, wetenschap, multiculturaliteit en individuele ondersteuning belangrijke troeven zijn die steunen op de volgende drie pijlers: leerling, leerkracht en ouders.
Het Lucernacollege is een vrije niet-confessionele school die door het Vlaamse Ministerie van Onderwijs erkend en gesubsidieerd is.”*
 

De studenten, medewerkers, directie, inrichtende macht en alle betrokkenen van het Lucerna College waren geschokt door de watersnood die Pakistan te verduren kreeg.  Vandaar dat alle leden van de school verschillende weken tot actie zijn overgegaan.  Onze 4 vestigingen zamelden met verschillende acties geld in.  Dankzij het engagement en de torenhoge inzet van onze studenten hebben wij momenteel meer dan 20.000 euro ten voordele van Pakistan ingezameld.  En we willen dit bedrag nog verhogen!

Daarom zullen onze studenten op zaterdag 23 oktober 2010 in de Antwerpse binnenstad ‘verbroederingspakketten’ verkopen.  Aan de standjes op de Handschoenmarkt, de Groenplaats en het centraal station kan iedereen ons steunen.

Lekkernijen en zoetigheden uit verschillende culturen zoals de Turkse, Marokkaanse en Belgische worden speciaal voor deze actie bereid, verpakt en aan de man gebracht.  De pakketten zijn een symbool voor samenhorigheid.  Samen proberen we Pakistan te helpen bij de wederopbouw van het land.

Om deze actie meer zichtbaarheid te geven toveren onze studenten de bus van de school om tot een typisch Pakistaanse kleurrijke bus.  Deze bus zal in de stad rondrijden om de mensen te overtuigen onze actie te steunen.

Dit bericht is bedoeld om ook uw steun te krijgen.  Alvast onze oprechte dank!

Voor meer vragen en inlichtingen kunt u terecht bij:

Christof de Vaal

Leerkracht Lucerna College

Stuivenbergplein 7

2060 Antwerpen

Email: devaallucerna@gmail.com

 http://www.lucerna-helpt-pakistan.tk

http://www.lucernacollege.be/