De accountant, kan zonder probleem ook sollicteren op een vacature hr manager!

De naam Accountant kan afgeleid worden van het Engelse werkwoord ‘to account’. Wanneer men dit woord naar het Nederlands vertaalt, krijgt men verschillende vertalingen zoals: rekening, verslag, rekenschap, verklaring, relaas, berekening, conto, krediet, berichting en verhaaling. Als men de betekenis van ‘to account’ in het Engels gaat opzoeken, krijgt men een hele lijst met meer dan tien verschillende betekenissen.

De accountant analyseert, onderzoekt en bereid account posten, financiële overzichten, of andere financiële rapporten voor. Dit doet hij om de juistheid, volledigheid en conformiteit van de financiële verslaggeving te beoordelen conform procedurele normen. Vervolgens legt de accountant verslag af aan het management ten aanzien van de financiële feiten die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Echter, voordat dit verslag gedaan kan worden moet hij de verschillende financiële feiten boeken op de juiste accountposten en zorgen dat de balans klopt. Vroeger werd dit met de hand gedaan en een simpele rekenmachine. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde computer technologieën. Hierdoor kan er secuurder gewerkt worden, worden er minder fouten gemaakt en bevorderd dit natuurlijk de productiviteit van de accountant.

Ook houdt de accountant zich bezig met belastingen, onderhoudt hij de afdragen die geleverd moeten worden aan overheden en adviseert hij klanten op gebieden zoals concurrentie, werknemer gezondheidszorg programma’s, de manier waarop financiële feiten geboekt moeten worden en vastgoed investeringen voor de lange termijn. Daarnaast ontwikkeld, onderhoud en analyseert de accountant de budgetten die de organisatie op de planning heeft staan voor meestal de termijn van een jaar. Wanneer er niet aan deze budgetten is voldaan, in de zin van deze zijn overschreden of worden niet optimaal benut adviseert de accountant het management of de betreffende afdeling hoe dit verbeterd kan worden. Zoals men kan zien heeft de accountant veel verschillende verantwoordelijkheden en werkzaamheden. Hierbij gaan ook veel verschillende jobtitels mee gepaard.

Hetzelfde geldt ook voor de vacatures waar een accountant naar moet kijken wanneer hij opzoek gaat
naar een baan. Hiervoor kan hij uiteraard kijken naar vacature accountant, vacature accounting manager, vacature financieel manager, maar ook naar meer algemene, zoals vacatures hr manager. Zoals we eerder al zagen zijn de taken en verantwoordelijkheden van een accountant veelomvattend en zou het daarom heel goed kunnen zijn dat een accountant als manager aan de slag gaat.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*