LED Spectra Unit, de beste led kweek groei lamp uit Nederland, Europees geregistreerd, Led Grow Light,

Groen alternatief in duistere tijden

Alweer een jaar of vijf wordt de markt overspoeld door LED-kweekverlichting, maar tot een echte doorbraak is het nog niet gekomen. Op de vraag of dat terecht is, kun je zowel ja als nee antwoorden. De verklaring daarvoor is simpel: niet elke LED-armatuur is hetzelfde. VolgensDutch Green Growlights is er zelfs maar één die de beloftes waarmaakt. Juist ja, hun eigen LED Spectra Units. Natuurlijk prijst elke fabrikant zijn eigen waar aan, maar in dit geval lijkt er meer aan de hand te zijn dan opgeklopte marketingpraatjes.

Al dan niet zelfbenoemde lichtexperts geven grif toe dat LED-verlichting de toekomst is, maar wijzen er vervolgens snel op dat die toekomst nog ver voor ons ligt. Als je naar het waarom vraagt vliegen je al snel termen als PAR, micromol en bichromatische fotoreceptoren om de oren. Licht, en wat licht voor planten doet, is dan ook geen simpel onderwerp. Om het werkelijk te begrijpen moet je behoorlijk thuis zijn in de natuurkunde, biologie en hogeschool-elektrotechniek. Helaas, sommige onderwerpen lenen zich nu eenmaal niet voor hetJeugdjournaal… Gelukkig is het helemaal niet nodig om exact te begrijpen hoe en waarom iets werkt. Zeker niet als de weegschaalgevuld is met compacte, harde en heerlijk geurende resultaten…

Imitatie is erkenning

Ook hetgroteaantal inferieure LED-producten datuit China onze kant opkomt remt de opmars van LED-verlichting. Het grootste deel daarvan bestaat uit lichtbakken met alleenblauwe en rodeLEDs, soms aangevuld met geel of oranje. En dan zijn er nog deverraderlijke imitaties van Dutch Greens LED Spectra Units, die op het oog nauwelijks zijn te onderscheiden van de originelen. Op zich is imitatie natuurlijk een vorm van erkenning, maar als denepperd belabberd presteert, doet dat het origineel geen goed. Hoewel de behuizing van een LED Spectra armatuur eenvoudig is tecopiëren, gaat dat niet op voor detoegepaste technologie – ook een EU-keurmerk ontbreekt uiteraard. Zomaar eenLED Spectra Unit namaken is nagenoeg onmogelijk, o.a. door het unieke kleurenspectrum van de lampen, waarvoor LED-kleuren zijn ontwikkeld die elders niet verkrijgbaar zijn. Na intensief onderzoek kwam uiteindelijk een optimale combinatie van 16 kleuren uit de bus.

Toch concluderen mensen na teleurstellingen met inferieure producten al snel dat ‘LEDs dus nietwerken’. Ten onrechte, want ondanks alle misverstanden en vooroordelen ervaren honderden gebruikers van LED Spectra units dagelijks deongekende voordelen van deze nieuwe technologie.

Aanschafprijs

Watt!? 900 euro voor 300 watt!?’ Het is een logische reactie van iemand die voor heteerst het prijskaartje van een LED-lamp ziet, en vervolgens uitrekent wat hij kwijt zou zijn aan hetzelfde wattage hogedruk natriumlamp (HPS). Toch schuilt daar een forse adder onder het gras; de twee lichtbronnen zijn namelijk niet één-op-één tevergelijken door de kostprijs van hetzelfde wattage tegen elkaar af tezetten. Voor een reëel kostenplaatje moeten heel wat meerfactoren in de berekening worden meegenomen.

De HPS mag dan al jaren demeest efficiënte lichtbron voor de plantenteelt zijn, toch wordt maar een klein deel van zijn stroomgebruik omgezet in licht waar een plant iets aan heeft. Het rendement van LED Spectra Units, met hun exact op deplant afgestemde kleurenspectrum, ligtop ca. 90%. Conclusie: 1 LED-watt is niet hetzelfde als 1 HPS-watt. Onder LED Spectra Units worden volgens verslagen op kweekforums opbrengsten van 1-2gram/watt gehaald. 1 gram/watt haalt het merendeel van de HPS-kwekers niet eens; om deproductiviteit van LEDs te evenaren is dus een tot 3 maal groter wattage aanHPS-lampen nodig. Dat grotere aantal HPS-lampen vraagt om evenveel vierkantemeters kweekoppervlak, tegenover de anderhalve vierkante meter die bijvoorbeeld de 1200 watt Spectra Unit kan belichten. Dat oppervlak kan bovendien worden verdubbeld door in etages te werken. Ook hetelektragebruik vertoont grote verschillen; de voor hetontbranden van HPS-lampen benodigde piekspanningen zijnbij LEDs niet aan deorde, en zijn de gebruiktevsa’s brandgevoelig. HPS-lampen hebben voor de afvoer van warmte zware afzuigers en dito koolstoffilters nodig, en nog zal de teelt ’s zomers vaak worden stilgezet. LED-verlichting blijft koel, waardoor warmte zelden een probleem is en fors kan worden bespaard op ventilatie en luchtbevochtigers. Omdat de verdamping afneemt, vermindert ook de waterbehoefte. Daar staat tegenover dat op koude winterdagen bijverwarming nodig kan zijn. Daarnaast moeten HPS-lampen – net als koolstoffilters – regelmatig worden vervangen. LED-verlichting heeft een levensduur van 50.000 uur (6 jaar lang 24 uur per dag). Bovendien zijnLEDs niet waarneembaar.

De wereld ziet er voor een kersverse LED-kweker opeens heel anders uit, en niet alleen omdat alles watvroeger groen was nu in bordeelrode sfeerverlichtingbaadt. Ook factoren als lucht, water en voeding veranderen bij LED-verlichtingradicaal. Hoewel er succesvolle kweekschema’s voor LED Spectra Units liggen, zijnvooral de mogelijkheden voor de aardeteelt onderzocht. Daarbij is gebleken dat planten wat meer tijd nodig hebben voor hetafbloeien. Als dat al een bezwaar zou zijn, dan weet de vindingrijke Hollandse binnentuinder daar ongetwijfeld iets op te vinden. We hebben het tenslotte over een product dat amper drie jaar bestaat. Alle ruimte voor experimenteren dus. Toch is de conclusie nu al onontkoombaar dat LED-verlichting uiterst serieus moet worden genomen – in ieder geval deLED Spectra Units van Dutch Green. En dan niet als een vaag toekomstvisioen, maar als een reëel alternatief voor het hier en nu.

De originele LED Spectra Unit is als naam en gepatendeerde unit Europees geregistreerd en wordt uitsluitend verkocht via geselecteerde verkooppunten op ledspectraunit.com .