Verschil tussen de traditionele AO/IC en Financial Control?

, ,

Verschil tussen de traditionele AO/IC en Financial Control?

Samenvatting

Binnen Financial Control vragen wij: Wat zijn de verschillen tussen onze methode en de klassieke (Starreveld) benadering bij het ontwerpen en inrichten van AO/IC en financial control als onderdeel van een Business Control Framework?

Wij, binnen Financial Control, denken dat er wezenlijke verschillen zijn in benadering en uitgangspunten. In de klassieke aanpak wordt vooral nadruk gelegd op de juistheid en volledigheid van de financiële administratie en de daaraan ontleende rapportages, de bestuurlijke informatie verzorging. Tevens sluit de opzet van de AO/IC nauw aan bij de accountantscontrole die een oordeel geeft over ­de financiële cijfers. De typologie van de onderneming is een belangrijk uitgangspunt bij Starreveld en geeft richting aan de gekozen AO/IC oplossingen. In de modernere variant van Financial Control ligt de nadruk op risico management en financiële processen. Het Corporate Governance model ligt ten grondslag aan de “in control” verklaring die, gebaseerd op het Business Control Framework, door het management kan worden afgegeven. In onze ogen een duidelijk andere opzet. ..…… We zijn benieuwd naar uw mening!

Neem nu Starreveld en Financial Control

U herinnert zich vast nog wel de AO opgaven waaraan u een week lang werkte en al blij was met een mager zesje als beloning. En dan het afsluitende examen: beschrijf de AO/IC. (Pff, gelukkig geen bank!). Zo niet, dan heeft u weinig gemist. Starreveld was de bijbel en gebaseerd op zijn typologie werd bepaald hoe de volledigheid van de opbrengsten en de juistheid van de kosten in de financiële administratie kon worden verankerd. Het liefste op zo’n manier dat de controlerende Register Accountant er tijdens zijn werkzaamheden op kon steunen, zoals dat werd genoemd. Deze hoefde dan minder transacties na te laten lopen en kon toe met beperkte steekproeven. Dat scheelde dus. Hoe anders kijken wij met Financial Control naar de opzet van het Business Control Framework! Het startpunt is nu de in control verklaring zoals verwoord in het Ondernemingsbeheer model (Tabaksblat en Frijns). Daarin staat risico management centraal. Niet alleen richten wij dat in op het strategische of business niveau waarin we de kansen en bedreigingen voor de ondernemingsdoelstellingen bekijken, maar tevens op het niveau van de financiële processen. Daarin beoordelen we de risico’s dat een proces niet doet wat het zou moeten doen en hoe dat te ondervangen. We mixen daarbij handmatige en IT controls, en zorgen voor de juiste verhouding tussen preventieve en regressieve controls. Met assurance, georganiseerd in de Assurance Evaluatie Commissie (AEC), zorgen we voor een continue beoordeling van het “in control” zijn. Risicobeheer of risk management staan daarbij centraal en sturen het ontwerp van het Business Control Framework. Financial Control kijkt niet naar typologieën maar naar processen. Wij kijken niet alleen naar het rapportage risico maar naar alle elementen, zoals genoemd in COSO. Op deze manier wordt AO/IC uitgebreid tot Business Control en daarmee ook een stuk interessanter. Nu kijken wij daarom met plezier uit naar een nieuwe opgave om een Business Control Framework te ontwerpen en te implementeren. Het kan verkeren!

Is ons Business Control Framework iets voor u?

Met Financial Control wordt AO/IC in een breder kader gezet. Elementen als Corporate Governance, Risico Management, Beheersmaatregelen en Assurance vormen de nieuwe methode waarbij al de COSO elementen aan de orde komen en u in staat gesteld wordt een “in control” verklaring af te geven. Weliswaar gedeeltelijk nog steeds gebaseerd op Starreveld AO, met name in de te ontwerpen controls (bijvoorbeeld functiescheiding), maar geëvalueerd tot een Business Control Framework, biedt Financial Control een nieuwe methode waarmee u aan alle hedendaagse vereisten kunt voldoen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*