Traditioneel testen verdwijnt met integrale regie op applicatielevenscyclus

Sogeti presenteert PointZERO boek

Vianen, 18 oktober 2012

Sogeti presenteert vandaag tijdens het klantenevenement in Houten haar eerste PointZERO boek. Dit naslagwerk beschrijft Sogeti’s nieuwste visie op het ontwikkelen en beheren van bedrijfsapplicaties. Naar verwachting is het testen van applicaties binnen vijf jaar verschoven van een aparte functie naar een rol die van meet af aan integraal onderdeel is van de levenscyclus van applicaties. Daarmee verdwijnt het achteraf testen van bedrijfsapplicaties.  ICT-dienstverlener Sogeti is marktleider op het gebied van software testen zowel in Nederland als wereldwijd.

De verspilling van tijd en energie aan onnodig dubbel werk wordt voorkomen door vanaf het allereerste moment aandacht te besteden aan de integrale regie op de kwaliteit in de levenscyclus van applicaties. Met deze visie genereert Sogeti aanzienlijke kostenbesparingen van minimaal 28% op het totale applicatiebeheer. Verder levert dit kortere doorlooptijden op, uitsluiting van risico’s en levering van de bedoelde (‘fit for purpose’) kwaliteit.

Belang van geschikte software is groter dan ooit

Niet goed functionerende software is de oorzaak van meer bedrijfsproblemen dan elk ander door de mens gemaakt product. De gevolgen voor burgers en organisaties zijn enorm. Denk hierbij aan verkeersinfarcten, geen toegang tot bankzaken, dalende beurskoersen of andere problemen die grote negatieve impact hebben op ons dagelijks functioneren. Voor organisaties veroorzaakt dit eveneens imago- en reputatieschade. Nog altijd komt het voor dat tijdens het opleveren van ontwikkelde software blijkt dat applicaties niet aansluiten op de verwachtingen. Eindgebruikers krijgen niet wat ze nodig hebben, met alle eerder genoemde verspilling en risico’s van dien bij het in gebruik nemen van de software.

Met PointZERO biedt Sogeti het antwoord op deze uitdagingen. Testen wordt niet langer een apart traject aan het einde van de applicatielevenscyclus. Echter, kwaliteitszorg is juist integraal onderdeel van de levenscyclus. PointZERO gaat over het goed aanpakken van activiteiten (zoals gebruikerswensen opstellen, ontwerp, productie en implementatie van de software) vanaf het eerst mogelijk moment, het nulpunt (PointZERO). Bij elke activiteit in de applicatielevenscyclus worden fouten opgespoord, opgelost en voorkomen. Daarmee ontstaat meer efficiency en effectiviteit. Met deze nieuwe visie, een andere manier van samenwerken en het gebruik van de huidige technologie worden zo enorme besparingen gerealiseerd in zowel kosten als doorlooptijden. Zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van bedrijfsapplicaties.

De totale inspanning aan tijd die nodig is voor het ontwikkelen en onderhouden van bedrijfsapplicaties neemt aanzienlijk af met de implementatie van PointZERO. De focus verschuift naar activiteiten die aan het begin van de levenscyclus staan. Zodoende vervalt het nut van uitgebreide kwaliteitscontrole achteraf. Kortom, traditioneel testen zoals dat nu wordt gedaan, wordt overbodig.

“PointZERO is een visie die antwoord geeft op het probleem dat nog altijd 70% van de projecten niet de beoogde business bijdrage leveren. Onze ervaring leert dat handelen volgens dit gedachtengoed minimaal 28% kostenbesparingen oplevert. En wellicht belangrijker nog, 90% van de fouten wordt al getraceerd voordat het testen van de applicatie wordt opgestart. Daarmee wordt het aantal incidenten na het ‘live’ gaan van de software met minimaal 80% verminderd. Tenslotte is het mogelijk de doorlooptijd van applicatie-ontwikkeling met 20% te reduceren.” aldus Marco van den Brink, Directeur Software Control van Sogeti Nederland B.V.

Uit zowel wereldwijd als nationaal onderzoek van Sogeti blijkt dat het merendeel van ondervraagde organisaties zich zorgen maakt over de kennis en capaciteit die nodig is om de kwaliteit van bedrijfssoftware te garanderen.

Het vandaag gepresenteerde PointZERO boek is het eerste in een reeks boeken die Sogeti in de komende jaren gaat publiceren over de veranderingen bij de ontwikkeling en het beheer van bedrijfsapplicaties. Later dit jaar volgt het volgende boek met een verdieping op de kwaliteitsregie. Onder de titel ‘Quality Supervision’ geeft Sogeti invulling aan de centrale rol voor kwaliteitsregie in het applicatielevenscyclusmodel van PointZERO.

Over Sogeti Nederland B.V.

Sogeti is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen, implementeren en beheren van ICT-oplossingen. Op het gebied van testen en architectuur heeft het bedrijf een dominante positie op de Nederlandse markt. Sogeti levert met gepassioneerd ICT-vakmanschap een bijdrage aan het resultaat van zijn opdrachtgevers. Het bedrijf streeft daarbij naar hechte en langdurige relaties met de opdrachtgevers. Hierdoor dragen de ICT-oplossingen van Sogeti structureel bij aan de strategische doelstellingen van klanten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*