Nieuw! Training Privacy Impact Assessment (PIA) in de praktijk

Eindhoven 21 februari 2018– In deze actuele en praktische PIA training leren de deelnemers wanneer en hoe zij een PIA moeten uitvoeren. Na 2 dagen gaan de deelnemers concreet met een eigen PIA naar huis conform alle eisen van de nieuwe Europese privacywet (AVG).

Het Privacy Impact Assessment (PIA) is een instrument om vooraf na te kunnen denken over de privacy risico’s van dataverwerking. Buiten een aantal omschreven situaties geeft de nieuwe Europese privacywet (AVG) geen overzicht van dataverwerkingen met een hoog privacy risico. De (project)verantwoordelijke zal dus zelf vooraf moeten inschatten of de gegevensverwerking een hoog privacy risico inhoudt. In de praktijk blijkt dit op veel hindernissen te stuiten.

Wanneer de (project)verantwoordelijke geen mogelijkheden ziet om hoge privacy risico’s te beperken naar aanleiding van een Privacy Impact Assessment (PIA), dan is deze verplicht de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in te schakelen voor een bindend advies. Totdat het advies van de AP is verkregen moet het project worden stopgezet!

Bij onderzoek naar een datalek zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zeker vragen of er een Privacy Impact Assessment (PIA) is uitgevoerd. Wanneer de verantwoordelijke dit kan aantonen, staat deze sterker in het onderzoek en wordt de kans op een boete verkleind.

De deelnemer leert in deze Privacy Impact Assessment (PIA) training o.m.:

  • wanneer een PIA verplicht is en wat het inhoudt;
  • hoe het PIA proces pragmatisch kan worden ingericht;
  • welke kernelementen bij de uitvoering van een PIA horen;
  • hoe men een PIA zo praktisch mogelijk kan aanpakken;
  • wat de do’s en don’ts zijn;
  • welke praktische (toets)modellen en meetmodellen voor een PIA gebruikt worden;
  • hoe men een goede business case voor een PIA opstelt;
  • welke implementatiemaatregelen genomen kunnen worden;
  • hoe men een privacy by design raamwerk opstelt voor systeem- en productontwikkeling; en
  • lessons learned en ‘best practices’ uit zowel het bedrijfsleven als de publieke sector.

Kijk voor meer informatie op de website van International Management Forum (IMF): www.imf-online.com.

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van veelal certificerende (vaak ook schriftelijke en online) cursussen en (post-HBO) opleidingen. De cursussen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van zowel publieke als private organisaties en bestrijken onder meer het ICT, financiële en HRM-vakgebied. IMF is al ruim 25 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 15 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*