Reiniging en sanering bovengrondse opslagtanks door Kiwa BRL K902/904/905

KIWA erkend voor het reinigen en saneren van uiteenlopende onder- en bovengronds opslagtanks middels de certificaties BRL K902, BRL K904 en BRL K905 jaarlijks een groot aantal bedrijven. Deze bedrijven ondergaan ieder jaar interne KIWA controle-audits, welke gericht zijn op controle en naleving van wetgeving en uitvoering van kwaliteit en veiligheid tijdens haar reinigings- en tanksaneringswerkzaamheden.

BRL K902 heeft betrekking op het saneren en definitief buiten gebruik stellen van stationaire onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages, door deze te verwijderen of onklaar te maken. Het doel is de opslagtank waar schadelijke stoffen als (huisbrandolie, diesel, gasolie, motorolie of huishoudelijk afvalwater) in hebben gezeten onklaar te maken zodat deze niet meer voor enig opslagdoel gebruikt kunnen worden. Het komt in de praktijk nogal eens voor dat deze tanks als voederbak voor vee of barbecue worden gebruikt, wat tot ernstige verontreiniging van de voedselketen kan zorgen.

Tanks die andere producten bevatten of hebben bevat moeten in principe volgens BRL K904 worden gesaneerd.

BRL 904 en BRL 905 hebben betrekking op respectievelijk het saneren en reinigen van onder- en bovengrondse opslagtanks met een inhoud van 0,2 tot en met 250 m3, waarin zich vaste, steekvaste, pasteuze of vloeistoffen bevinden of hebben bevonden met een gevaarsidentificatienummer dat begint met 3, 4 of 8 (benzine, dieselolie, afgewerkte olie, oplosmiddelen en bijtende stoffen).

Deze stoffen die binnen het toepassingsgebied van BRL K904 en BRL K905 vallen kunnen grote risico’s vormen voor mens en omgeving. Te denken valt hierbij aan explosiegevaar bij benzine en oplosmiddel, gevaar voor verbranding bij bijtende stoffen zoals zuren en logen, etc. De reiniging van de te saneren tank dient dan ook door speciaal daartoe volgens BRL K905 ‘Tankreiniging’ gecertificeerde bedrijven te gebeuren.

Tanksaneringen volgens BRL K902 moeten uitgevoerd worden door bedrijven die beschikken over een Ministeriele Erkenning op grond van het Besluit Bodemkwaliteit. Deze certificaathouders volgens BRL K902 geven na uitvoering van de tanksanering een geregistreerd tanksaneringscertificaat af. Het tanksaneringscertificaat is het officiele bewijs dat een tanksanering veilig voor mens en omgeving is uitgevoerd. Het tanksaneringscertificaat is het bewijs naar de overheid dat de voormalige plaats van de tank niet (meer) als verdachte locatie hoeft worden aangemerkt. Dit is van groot belang bij aan- en verkoop van huizen, bedrijfspanden en percelen.

Bij beëindiging van de opslag in een ondergrondse of bovengrondse tank moet op grond van het Activiteitenbesluit de tanksanering binnen een termijn van 2 maanden plaatsvinden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*